Arvotyö keväällä 2019

Arvotyön tavoitteena on tunnistaa yhteisössä toimintaa ohjaavat arvot ja kiteyttää niistä tärkeimmät. Tärkeää on, että arvotyöhön osallistuisi yhteisön jäseniä kaikista eri rooleista – opiskelijat ja työyhteisöön kuuluvat. Keskustelua käydään eri tieteenalojen, asiantuntemusalueiden ja palveluiden näkökulmasta. Arvojen tulee olla sellaisia, että yhteisö voi aidosti tuntea ne omikseen.

Tampereen ammattikorkeakoululla on määritellyt arvot. Yliopiston arvotyön käynnisti yliopiston hallitus tammikuussa 2019. Arvotyössä on mukana myös ammattikorkeakoulu ja arvotyötä edistävään yhteisöryhmään kutsuttiin jäseniä koko korkeakouluyhteisöstä. Yhteisöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tampereen ylioppilaskunnan TREYn puheenjohtaja Paula Sajaniemi.

Jotta tunnistamme koko korkeakouluyhteisölle tärkeitä, yhteisiä arvoja, työssä hyödynnetään vanhojen yhdistyneiden yliopistojen ja TAMKin jo tunnistettuja arvoja. Lisäksi työn pohjamateriaalina on syksyllä 2018 toteutetun yhteisön verkkoaivoriihen tuloksia ja yliopiston pelikirjatyössä tuotettuja, arjen toimintatapojen uudistamiseen liittyviä kiteytyksiä.

Huhtikuussa järjestetään kaikille avoimia arvokahviloita ja avataan verkkoalusta keskustelulle. Konsistori käsittelee ehdotettuja arvoja kokouksessaan 25.4.2019 ja professorineuvosto 8.5.2019. Syntyneen materiaalin pohjalta arvotyön yhteisöryhmä kiteyttää ehdotuksen, jota yliopiston ja ammattikorkeakoulun hallitukset, rehtoraatit ja konsistori kokoontuvat käsittelemään työpajaan 24.5.2019. Yliopiston hallitus käy läpi työn tulokset syksyllä 2019.