Ongelmatilanteet ja FAQ

Ongelmatilanteet
FAQ

Ongelmatilanteissa lue ensin Ohjeet sähköisen näytön tekemiseen.

Ongelmatilanteet

Käytännön asiat: tenttipalvelut.tau@tuni.fi
Tekniset ongelmat: it-helpdesk@tuni.fi

Kirjautuminen omalla laitteella EXAMiin ei onnistu?

Katso kirjautumisongelmia -ohjeet.

Kirjautuminen EXAM-tilan koneelle ei onnistu?

EXAM-koneelle kirjautuessa ei käytetä omia tunnuksia. Paina Enter-näppäintä (tyhjä salasana) kirjautuaksesi koneelle. Katso tarkemmin ohjeet suorituksen aikana.

Suoritus keskeytyy kokonaan teknisen tai muun syyn vuoksi?

Suorituksen aikana ei ole teknistä tukea saatavilla. Poistu tilasta ja lähetä ilmoitus tentin keskeytymisestä tai estymisestä (kirjaudu linkistä IT Helpdeskin itsepalveluportaaliin ja valitse “EXAM: Ilmoitus tentin keskeytymisestä” -lomake) tai sähköpostilla (it-helpdesk@tuni.fi).

Nettiselain kaatuu tai suljit sen vahingossa?

Käynnistä EXAM uudelleen pikakuvakkeesta ja tenttisi jatkuu.

Tietokone tai oheisohjelma on jumissa, eikä vastaa komentoihin odottelun jälkeenkään?

Sammuta tietokone (virtapainike yleensä näytön oikeassa reunassa, paina pitkään) ja käynnistä sitten uudelleen virtapainikkeesta (paina lyhyesti). Kirjaudu koneelle ja käynnistä EXAM uudelleen pikakuvakkeesta ja tenttisi jatkuu.

Ongelmia lukittavien kaappien kanssa (omat tavarat)?

Kampuksen info-pisteen palveluassistentit auttavat lukittaviin kaappeihin liittyvissä ongelmissa.

FAQ: Usein kysytyt kysymykset

Milloin voi tenttiä?

​Tenttitiloja on avoinna opiskelijoille ma – su 8-23 (ks tenttitilakohtaiset aukioloajat). Opettaja voi luoda tentin järjestelmään sekä tarkastaa tenttejä 24/7.

Tentti-ilmoittautuminen ja tenttikerrat?

Opettaja päättää sähköisen näytön suorituskerrat. Kerrat voivat olla tarjolla yhden tai useamman suoritusjakson aikana riippuen opettajasta. Jos et pääse paikalle, peruuta varauksesi ajoissa. Peruuttamaton varaus lasketaan suoritukseksi, joka vie yhden tenttikerran. Tenttiin imoittaudutaan ainoastaan EXAMissa.

Suoritusaika?

Paperitentistä tuttua 1/2 tunnin sääntöä tenttiinsaapumiseksi tai sieltä poistumiseksi ei ole. Suorituksen voi aloittaa ja lopettaa tenttivarauksen rajoissa. Näet opettajan tenttiajaksi määrittämän pituuden näyttöä varatessasi (30min-3h55min). EXAM-tilaan voi mennä aikaisintaan 5 minuuttia ennen oman tenttivarauksen alkua.

Voinko käydä wc:ssä kesken suorituksen?

Kesken suorituksen ei saa poistua sähköisen näytön tilasta. Mikäli poistut tilasta kesken suorituksen, suoritus hylätään. Jos sinulla on tarve poistua tilasta tentin aikana (esim. sairauden vuoksi), ota hyvissä ajoin ennen tenttiä yhteyttä tenttipalveluihin sopiaksesi asiasta.

Tarvitsen erityisjärjestelyitä, miten toimin?

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyitä, ota yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi.

Milloin suoritukseni arvioidaan?

Suorituksesi arvioidaan ja kirjataan viimeistään 21 päivän kuluessa tenttipäivästä tai tenttiperiodin päättymisestä.

Kenelle sähköinen tentti sopii?

​Sähköinen tentti soveltuu työkaluksi, kun halutaan hyödyntää tietokoneen tuomia mahdollisuuksia osaamisen arvioinnin toteutukseen. Sähköinen tentti voi olla esim. esitietokartoitus, taitotasokoe, kypsyysnäyte, perinteinen tentti tai vaikka yksilöllinen tentti. Sähköinen tentti sopii tenttimuodoksi, jos opettaja haluaa tentin tehtäväksi työasemaltaan ja verkkoyhteyksiltään rajoitetussa ympäristössä ja valvotussa tenttitilassa.

Sähköinen tentti sisältää tuen essee- ja monivalintakysymyksille. Työasemalla on käytössä rajattu ohjelmistovalikoima, joita opiskelija voi hyödyntää tentin aikana. Niiden tulosteita voidaan liittää osaksi tenttivastauksia. ​

Miksi sähköinen tentti?

​Opettaja ja opiskelija eivät ole sidoksissa tenttipäiviin, vaan opettaja voi määrittää tietyn ajanjakson jolloin tentti tulee olla suoritettu. Opettaja saa opiskelijoiden tekstit koneella kirjoitettuna, mikä poistaa käsialaongelmia ja tuo jäsennellympiä vastauksia. Monivalintakysymykset tarkastuvat automaattisesti. Sähköinen tentti on kustannustehokas tapa tehdä osaamisen arviointia.​​

Miten estetään vilppi?

​Tenttitilannetta valvotaan reaaliaikaisen kameravalvonnan kautta sekä tallenteita tarkastamalla pistokokeina. Videokuvan tiedot yhdistetään tenttikirjautumisen tietoihin sekä kulunvalvonnan tietoihin. Tilaan tehdään pistotarkastuksia opiskelijoiden henkilöllisyyden varmistamiseksi. Vilppiepäilyihin tartutaan tiukasti ja niiden käsittely etenee Tampereen yliopiston vilppikäsittelyprosessin mukaisesti. ​​

Miten tämä eroaa perinteisestä tentistä?

Tentti on auki tietyn ajanjakson. Kaikki opiskelijat eivät siis tee tenttiä samanaikaisesti, vaan voivat varata opettajan määrittämän ajanjakson sisällä itselleen sopivan tenttiajan. Tämä tuo mahdollisuuksia kehittää omaa arviointitapaa, koska suorituksia tulee yhden tenttinipun sijasta tipoittain.

Suttupapereita ei ole mahdollista käyttää tentin yhteydessä, mutta työaseman ohjelmistot kuten Word, PowerPoint, Notepad ja Paint ovat käytettävissä.

Opiskelijoille ei ole tentinaikana saatavilla tukea. Keskeytynyt tenttitilanne käsitellään jälkikäteen. Sähköisyys tuo erityispiirteitä opiskelijoille myös tenttiluokassa toimimiseen.​

Kuinka kauan sähköisiä tenttisuorituksia säilytetään?

EXAMissa arkistoiduksi merkittyjä tenttisuorituksia säilytetään kaksi vuotta. Sen jälkeen tenttisuoritukset poistetaan (anonymisoidaan) automaattisesti.

Uutta tenttiä luodessa opintojaksoa ei löydy EXAMista?

EXAMiin viedään manuaalisesti SISUsta ja ROCKista vain opintojaksotiedot. Osasuorituksia, joilla on oma koodinsa ei viedä EXAMiin lainkaan.

Tarkista ensin onko kyseessä opintojakson vai osasuorituksen koodi?

Jos kyseessä on opintojakso, ota yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi

Jos kyseessä on osasuoritus, toimi seuraavasti: EXAMissa tentti pitää kiinnittää aina johonkin opintojaksoon. Jos tentti liittyy osasuoritukseen, valitse tentin opintojaksoksi EXAMissa se opintojakso, johon osasuoritus kuuluu. Tentin nimen voi EXAMissa päättää itse vapaasti, joten tentin nimeen voi tarvittaessa lisätä lisätietona myös osasuorituksen koodin: esim. “LÄÄKS072 Kypsyysnäyte (Opiskelija Nimi)”.

Miten vierailija saa EXAMiin tentaattorin oikeudet?

Tenttien arviointi EXAMissa edellyttää TUNI-tunnuksia ja @tuni.fi -sähköpostiosoitetta. Tilaa käyttäjälle TUNI-tunnus ja @tuni.fi -sähköpostiosoite tiedekunnan toimistosihteerin tai vastaavan yhteyshenkilön kautta.