Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM)

Kirjautuminen EXAM-järjestelmään
Kypsyysnäyteprosessi kielentarkastuksella
Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkastusta
Lisää ohjeita

Kirjautuminen EXAM-järjestelmään

 • Palvelun osoite on https://exam.tuni.fi
 • EXAM-järjestelmään kirjaudutaan TUNI-tunnuksilla
 • EXAM –järjestelmää käytetään Firefox- tai Chrome –selaimella (ei Internet Explorer)
 • Rooli valitaan ennen kirjautumista järjestelmään
 • ROCK-käyttäjät: Varmista, että sinulla on oikeus kirjata suorituksia ROCK:n kypsyysnäytekursseille.

Kypsyysnäyteprosessi kielentarkastuksella

1) Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle/opettajalle kypsyysnäytteen tarpeesta ja käy kirjautumassa EXAMiin
2) Opettaja luo kypsyysnäytteen Henkilökohtaisena tenttinä. Kypsyysnäytteen pituus on 175 min.
3) Opiskelija ilmoittautuu
4) Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen sähköisen tentin tilassa
 • EXAM lähettää automaattiviestin opettajalle ja arvioijalle (kielentarkastaja), että suoritus odottaa arviointia.
5) Opettaja ja kielentarkastaja arvioivat ja antavat tarvittaessa kirjallisen palautteen suorituksesta EXAM:ssa
 • Opiskelija saa tiedon suorituksesta.
6) Jos kypsyysnäyte on hyväksytty
 • Opettaja vie suoritustiedon ROCKiin (Hervannan kampus) tai toimittaa vietäväksi opintorekisteriin.
7) Jos kypsyysnäyte on hylätty
 • Opettaja tekee opiskelijalle uuden kypsyysnäytteen. Jos hylkäys tehdään kieliasun takia, uutta tehtävänantoa ei ole välttämätöntä laatia.

Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkistusta

1) Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle/opettajalle kypsyysnäytteen tarpeesta ja käy kirjautumassa EXAMiin
2) Opettaja luo kypsyysnäytteen Henkilökohtaisena tenttinä
 • Kypsyysnäytteen pituus on 175 min.
 • Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa hänelle luodusta tentistä.
3) Opiskelija ilmoittautuu
4) Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen sähköisen tentin tilassa
 • Järjestelmä tiedottaa opettajaa tehdystä suorituksesta.
5) Opettaja arvioi ja antaa kirjallisen palautteen suorituksesta EXAMissa
 • Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa arvioinnin valmistumisesta.
6) Jos kypsyysnäyte on hyväksytty
 • Opettaja vie suoritustiedon ROCKiin (Hervannan kampus) tai toimittaa vietäväksi opintorekisteriin.
7) Jos kypsyysnäyte on hylätty
 • Opettaja tekee opiskelijalle uuden kypsyysnäytteen.

Lisää ohjeita

Kuvallinen ohje: Sähköisen kypsyysnäytteen luominen EXAM:ssa (pdf)
Kypsyysnäytteen arviointi EXAM:ssa (pdf)

Kielentarkastajan EXAM-ohjeet (pdf)

Kypsyysnäyte- ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa (Opiskelijan oppaassa)