Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM)

Kypsyysnäyteprosessi kielentarkastuksella
Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkastusta
Lisää ohjeita

Kypsyysnäyteprosessi kielentarkastuksella

1) Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle kypsyysnäytteen tarpeesta ja käy kirjautumassa EXAMiin
2) Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Henkilökohtaisena tenttinä. Kypsyysnäytteen pituus on 175 min.
3) Opiskelija ilmoittautuu
4) Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen sähköisen tentin tilassa
  • Järjestelmä tiedottaa ohjaajaa ja kielentarjastajaa palautetusta suorituksesta.
5) Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön ja odottaa kielentarkistuksen valmistumista. Ohjaaja antaa lopullisen arvosanan.
  • Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa arvioinnin valmistumisesta ja mahdollisesta palautteesta.
  • Huom! Tutustu seuraaviin EXAM-ohjeisiin: Sähköisen kypsyysnäytteen arviointi
6) Jos kypsyysnäyte on hyväksytty
  • Ohjaaja vie suoritustiedon opintorekisteriin.
7) Jos kypsyysnäyte on hylätty
  • Ohjaaja tekee opiskelijalle uuden kypsyysnäytteen. Jos hylkäys tehdään kieliasun takia, uutta tehtävänantoa ei ole välttämätöntä laatia.

Kypsyysnäyteprosessi ilman kielentarkistusta

1) Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle kypsyysnäytteen tarpeesta ja käy kirjautumassa EXAMiin
2) Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Henkilökohtaisena tenttinä. Kypsyysnäytteen pituus on 175 min.
3) Opiskelija ilmoittautuu
4) Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen sähköisessä tenttitilassa
  • Järjestelmä tiedottaa ohjaajaa palautetusta suorituksesta.
5) Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön
  • Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa arvioinnin valmistumisesta ja mahdollisesta palautteesta.
6) Jos kypsyysnäyte on hyväksytty
  • Opettaja vie suorituksen opintorekisteriin.
7) Jos kypsyysnäyte on hylätty
  • Opettaja tekee opiskelijalle uuden kypsyysnäytteen.

Lisätietoja

Sähköisen kypsyysnäytteen luominen

Sähköisen kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa (Opiskelijan opas)