Sähköisten näyttöjen järjestäminen kevätlukukaudella 2021

Tämä sivu sisältää sähköisen tenttimisen poikkeusjärjestelyihin liittyviä ohjeita, suosituksia ja linjauksia. Seuraava ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja on ehdollinen koronavirustilanteen tulevalle kehitykselle. Tarvittaessa ohjeistusta päivitetään Tampereen yliopiston ja valtioneuvoston uusien linjausten perusteella.

TUNI EXAM -tilat käytössä rajoitetusti:

Tampereen yliopiston TUNI EXAM -tilojen tenttipaikkojen määrää on vähennetty turvallisuusrajoituksien (1.12.2020) mukaisesti. Tiloissa on käytössä enintään 5-10 tenttipaikkaa tilan koosta riippuen.

Opiskelijoiden tenttiminen on mahdollista sekä arkisin että viikonloppuisin. Tilakohtaiset aukioloajat löytyvät seuraavalta sivulta: Tilat

Opiskelijat käyttävät EXAM-tiloissa hengityssuojaimia. Hengityssuojaimet ovat saatavilla EXAM-tiloissa.

Sähköisten näyttöjen kesto on enintään kaksi tuntia:

TUNI EXAMissa järjestetään vain sähköisiä näyttöjä, joiden kesto on korkeintaan kaksi tuntia. Tämä linjaus on voimassa 31.7.2021 asti.

  • Koska tenttien kesto tulee olla enintään kaksi tuntia, on sitä pidempiin tentteihin yleensä tehtävä muutoksia (esim. tenttikysymykset, kysymystyypin muuttaminen, jatkuva arviointi). Opettajan tehtävänä on arvioida, onko pelkän tentin keston muuttaminen perusteltua.
  • EXAMissa Tentin yhteenveto -sivulta voit katsoa, mikä on ollut tenttisuorituksien keskimääräinen kesto. Sen perusteella tentin kestoa voi muuttaa ilman, että tenttiin tehdään muita muutoksia. Jos opiskelijat suorittavat tentin esimerkiksi yleensä kahdessa tunnissa, voi olla perusteltua lyhentää neljän tunnin tentin kestoa ilman, että siihen tehdään muita muutoksia.
  • Jos opiskelijalla on lisäajallinen tentti, jonka kesto on yli kaksi tuntia, varaa hän siihen suoritusajan esteettömästä-/erityistenttitilasta.

Esteettömän/erityistenttitilan käyttö:

Myös opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmään, tai joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia, voivat halutessaan käyttää esteetöntä tai erityistenttitilaa EXAM-tenttimiseen. Riskiryhmään kuuluva ei tarvitse erityisjärjestelyehdotusta tai muuta todistusta vaan luotamme opiskelijan omaan arvioon. (https://intra.tuni.fi/content/news/14481). Myös opiskelija, joka ei terveydellisistä syistä voi käyttää hengityssuojainta, voi varata EXAM-tentin esteettömään/erityistenttitilaan.

Huom. Riskiryhmään kuuluvia opiskelijoita ei voi velvoittaa osallistumaan kampuksella suoritettavaan EXAM-tenttiin. Opiskelijan niin halutessa on hänelle annettava mahdollisuus suorittaa sähköinen näyttö jollakin vaihtoehtoiset suoritustavalla (esim. verkkotentti). Opiskelija ei voi kuitenkaan vaihtaa tätä omaa tulkintaansa riskiryhmään kuulumisesta toimintokohtaisesti (tulee luennolle, mutta haluaa vaihtoehtoisen suoritustavan).

Väliaikainen kypsyysnäytekäytäntö:

Kypsyysnäytteitä koskevaa väliaikaista käytäntöä on päätetty jatkaa 31.7.2021 asti.

Muut suoritustavat ovat suositeltavia:

On hyvä olla tarvittaessa valmis jatkamaan tenttiperiodia tai tarjoamaan vaihtoehtoista suoritustapaa EXAM-tentille , koska esimerkiksi sairaana tai mahdollisesti koronavirukselle altistuneena opiskelija ei saa tulla tenttimään kampukselle. Suosittelemme, että vaihtoehtoinen suoritustapa on joka tapauksessa valmiina, sillä poikkeustilanne voi muuttua ja turvallisuusrajoitukset tiukentua.

Tenttien ja sähköisten näyttöjen järjestämiseen liittyvät tiedotteet:

Ajankohtaista tenttien järjestämisestä (Intra)

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa palautetta sähköiseen tenttimiseen ja poikkeustilanteen järjestelyihin liittyen, otathan sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen exam@tuni.fi.