Sähköisen kypsyysnäytteen arviointi

Ohjaaja ja kielentarkastaja saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun opiskelija on suorittanut sähköisen kypsyysnäytteen.  Kypsyysnäyte on tällöin valmis arvioitavaksi. Lisäksi EXAMin työpöydältä on mahdollisuus nähdä arvioitavana olevat suoritukset ja EXAM lähettää niistä myös kerran viikossa muistutusviestin.

Ohjaajan tehtävänä on arvioida kypsyysnäytteen sisältö ja kielentarkastaja arvioi kieliasun. Kypsyysnäytteen sisältö ja kieliasu arvioidaan EXAMissa samanaikaisesti.

Arviointi ilman kielentarkistusta

Arviointi ilman kielentarkistusta

Ohjaaja…

 1. arvioi kypsyysnäytteen sisällön Hyväksytty/Hylätty ja kirjoittaa tarvittaessa kirjallisen palautteen Palautetta opiskelijalle -kenttään.
 2. merkitsee tentin lopulliseksi arvosnanaksi Hyväksytty/Hylätty ja tallentaa
 3. painaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta, jolloin opiskelijalle lähtee viesti arvioinnista.
 4. toimittaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin

Arviointi kielentarkastuksella

Kielentarkastus tehdään samanaikaisesti sisällöntarkastuksen yhteydessä.

 1. Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön Hyväksytty/Hylätty ja kirjoittaa tarvittaessa kirjallisen palautteen Palautetta opiskelijalle -kenttään.
 2. Ohjaajan tulee odottaa, että kielentarkistus on valmis. Ohjaaja saa ilmoituksen sähköpostiinsa, kun kielentarkastaja on arvioinut kieliasun. Ohjaaja näkee myös kypsyysnäytteen yhteydestä, onko kielentarkistus valmis: Kielentarkastajan nimi vihreällä = valmis ja nimi punaisella = kesken.

Jos kieliasu hyväksytään

 1. Kielentarkastaja merkitsee kypsyysnäytteen Valmis-tilaan ja lähettää viestin EXAMin kautta ohjaajalle, että kyseisen kypsyysnäytteen kieli on hyväksytty.
 2. Ohjaaja antaa kypsyysnäytteestä lopullisen arvion.
 3. Hän merkitsee tentin loulliseksi arvosnanaksi Hyväksytty/Hylätty.
 4. Ohjaaja painaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta, jolloin opiskelijalle lähtee viesti arvioinnista.
 5. Hän toimittaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin

Jos kieltä ei hyväksytä

 1. Kielentarkastaja merkitsee kypsyysnäytteen Kesken -tilaan ja lähettää viestin EXAMin kautta opettajalle, että kyseisen kypsyysnäytteen kieli on hylätty.
 2. Kielentarkastaja lisää huomionsa Palautetta opiskelijalle -kenttään.
 3. Ohjaaja voi tarvittaessa myös kirjoittaa opiskelijalle palautteen Palautetta opiskelijalle -kenttään, että kypsyysnäyte on hylätty kielen takia.
 4. Opettaja luo opiskelijalle uuden kypsyysnäytteen. Jos hylkäyksen syynä on vain kypsyysnäytteen kieliasu, ei uutta tehtävänantoa ole välttämätöntä laatia.

 

Lisätietoja

Kielentarkastajan EXAM-ohjeet (pdf)

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa (Opiskelijan opas)

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä