Sähköisen kypsyysnäytteen luominen

Alemmassa korkeakoulututkinnossa kypsyysnäyte suoritetaan Tampereen yliopistossa sähköisellä näytöllä. Kun opiskelijalla on ohjaajan lupa suorittaa kypsyysnäyte, ohjaaja luo opiskelijalle kypsyysnäytteen TUNI EXAM -järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä. Jos kypsyysnäytteessä arvioidaan myös kieliasu lisätään kielentarkastaja tentin arvioijaksi. Kypsyysnäytteen sisältö ja kieliasu arvioidaan EXAMissa samanaikaisesti.

Kirjautuminen

  • Palvelun osoite on https://exam.tuni.fi.
  • EXAM-järjestelmään kirjaudutaan TUNI-tunnuksella. Erillistä käyttöoikeutta ei tarvitse hakea.
  • Rooli (tentaattori/opiskelija) valitaan ennen kirjautumista järjestelmään.
  • Ongelmia kirjautumisessa?

Kypsyysnäytteen luominen

Kun kielentarkastaja on lisätty tentin arvioijaksi, saa hän siitä ilmoituksen sähköpostitse.

Tentin aikana näkyvä ohjeistus on kaikille opiskelijoille sama. Kirjoita seuraava ohje:

Kypsyysnäyte on 400–500 sanan mittainen asiantuntijateksti. Se kirjoitetaan opinnäytteen pohjalta, mutta se on itsenäinen teksti.

  • Valitse annetuista aiheista yksi. Noudata tarkasti tehtävänantoa. Tarkista tehtävänannosta, pitääkö sinun kirjoittaa essee vaiko blogiteksti.
  • Otsikoi tekstisi ja tarkista, että sen sisältö ja otsikko vastaavat toisiaan. 
  • Varmista, että tekstisi on yhtenäinen kokonaisuus. Jäsentele tekstisi ja osoita kappalejako selvästi. Älä käytä väliotsikoita, kuvioita äläkä taulukoita. Kypsyysnäytteessä ei myöskään tarvita lähdeviitteitä.
  • Käsittele aihettasi pohdiskelevasti sen sijaan, että vain luettelisit muistamasi asiat. Kiinnitä erityistä huomiota tekstin luettavuuteen ja havainnollisuuteen
  • Oikolue tekstisi.

Kun olet julkaissut tentin, on opiskelijoilla mahdollisuus ilmoittautua siihen. Opiskelija saa ilmoituksen sähköpostitse, kun hänelle on luotu henkilökohtainen tentti. Sähköposti sisältää ilmoittautumislinkin, mutta opiskelija näkee henkilökohtaisen tentin myös EXAMissa työpöydällään.

Kun opiskelija on palauttanut suorituksensa, saa ohjaaja ja kielentarkastaja siitä ilmoituksen sähköpostitse.

Lisätietoja

Sähköisen kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte- ja kielentarkastusprosessi sähköisissä kypsyysnäytteissä (EXAM)

Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa