Sähköisten näyttöjen järjestäminen syyslukukaudella 2020

Sähköisen tenttimisen poikkeusjärjestelyihin liittyviä ohjeita ja suosituksia opetushenkilökunnan työn tueksi.

Seuraava ohjeistus on voimassa 3.8.2020 alkaen, mutta on ehdollinen koronavirustilanteen tulevalle kehitykselle. Tarvittaessa ohjeistusta päivitetään Tampereen yliopiston ja valtioneuvoston uusien linjauksien perusteella.

Tenttien priorisointitarpeesta on luovuttu 18.6.2020.

Tampereen yliopiston TUNI EXAM -tiloja on otettu käyttöön 3.8.2020 alkaen laajemmin. Tenttiminen on mahdollista pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8-20. Hervannan kampuksen, Päätalon ja Pinni A:n EXAM-tiloissa on 28.9.2020 alkaen mahollista tenttiä myös lauantaisin klo 8-15. Huomioithan tämän, kun suunnittelet tenttiperiodin ajankohtaa.

Tiloja avataan opiskelijoiden käyttöön hallitusti ja tilojen käyttöasteita seurataan aktiivisesti. Jokaisen tenttipaikan käyttöön ottamisen mahdollistamiseksi opiskelijat käyttävät EXAM-tiloissa hengityssuojaimia 3.8.2020 alkaen. Hengityssuojaimet ovat saatavilla EXAM-tiloissa.

Voimassa olevia ohjeita ja suosituksia:

 • EXAMissa järjestetään vain sähköisiä näyttöjä, joiden kesto on korkeintaan kaksi tuntia, jotta samassa tilassa oleskelu ei ole liian pitkäaikaista opiskelijoille. Tämä linjaus on voimassa toistaiseksi.
  • Koska tenttien kesto tulee olla enintään kaksi tuntia, on sitä pidempiin tentteihin yleensä tehtävä muutoksia (esim. tenttikysymykset, tentin jakaminen osiin, kysymystyypin muuttaminen). Opettajan tehtävänä on arvioida, onko pelkän tentin keston muuttaminen perusteltua.
  • EXAMissa Tentin yhteenveto -sivulta voit katsoa, mikä on ollut tenttisuorituksien keskimääräinen kesto. Sen perusteella tentin kestoa voi muuttaa ilman, että tenttiin tehdään muita muutoksia. Jos opiskelijat suorittavat tentin esimerkiksi yleensä kahdessa tunnissa, niin voi olla perusteltua lyhentää neljän tunnin tentin kestoa ilman, että siihen tehdään muita muutoksia.
 • Jos opiskelijalla on lisäajallinen tentti, jonka kesto on yli kaksi tuntia, varaa hän siihen suoritusajan esteettömästä-/erityistenttitilasta. Myös opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmään, tai joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia, voivat halutessaan käyttää esteetöntä tai erityistenttitilaa EXAM-tenttimiseen. Riskiryhmään kuuluva ei tarvitse erityisjärjestelyehdotusta tai muuta todistusta vaan luotamme opiskelijan omaan arvioon. (https://intra.tuni.fi/content/news/14481)
  • Riskiryhmään kuuluvia opiskelijoita ei voi velvoittaa osallistumaan kampuksella suoritettavaan EXAM-tenttiin. Opiskelijan niin halutessa on hänelle annettava mahdollisuus suorittaa sähköinen näyttö jollakin vaihtoehtoiset suoritustavalla (esim. verkkotentti). Opiskelija ei voi kuitenkaan vaihtaa tätä omaa tulkintaansa riskiryhmään kuulumisesta toimintokohtaisesti (tulee luennolle, mutta haluaa vaihtoehtoisen suoritustavan).
 • On hyvä olla tarvittaessa valmis jatkamaan tenttiperiodia tai tarjoamaan vaihtoehtoista suoritustapaa EXAM-tentille , koska esimerkiksi sairaana tai mahdollisesti koronavirukselle altistuneena opiskelija ei saa tulla tenttimään kampukselle. Suosittelemme, että vaihtoehtoinen suoritustapa on joka tapauksessa valmiina, sillä poikkeustilanne voi muuttua ja turvallisuusrajoitukset tiukentua.
 • Lisäksi on muutenkin aina suositeltavaa, että EXAMissa toteutetaan tenttejä, joissa on pitkä tenttiperiodi.
 • Jos kesken olevalle opintojakson toteutukselle on poikkeustilanteesta johtuen jo valittu jokin toinen suoritustapa, voi sen lisäksi halutessaan avata myös EXAM-tentin. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on kuitenkin oltava mahdollisuus suorittaa opintojakso jo ilmoitetulla suoritustavalla erityisesti siinä tilanteessa, jos opiskelija on jo ehtinyt valmistautua johonkin muuhun suoritustapaan kuin EXAM-tenttiin.
 • Kypsyysnäytteitä koskevaa väliaikaista käytäntöä on päätetty jatkaa syksyn 2. periodin loppuun eli 31.12.2020 asti.
 • Huomioithan, että TUNI EXAM on päivitetty uuteen versioon huhtikuussa 2020, minkä myötä siihen on tullut uusia ominaisuuksia.
  • Esim. jos tentissäsi tarvitaan kuulokkeita, tulee sinun lisätä ne tentin asetuksissa kyseiseen tenttiin, jotta opiskelijalle valikoituu varaustilanteessa kuulokkeilla varustettu tenttikone. Tämä tehdään EXAMissa tentin Perustiedot-välilehdellä kohdassa “Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet”.

EXAM-tenttien avaaminen uudelleen:

Poikkeustilanteen alkaessa kaikki avoinna olleet EXAM-tentit suljettiin. Riippuen siitä, oliko tentissä jo aiempia suorituksia vai ei, tentin sulkeminen tehtiin kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Tentit, joissa oli jo aiempia suorituksia, suljettiin muuttamalla tenttiperiodin päättymispäivää. Tentit, joissa aiempia suorituksia ei ollut, suljettiin peruuttamalla tentin julkaisu. Riippuen kummalla tavalla tentti suljettiin, tentin uudelleen avaaminen onnistuu kahdella tavalla:

 • Jos tenttiperiodin päättymispäivää muutettiin: Löydät tentin EXAMin Työpöydältä, Arkistoidut tentit -kohdasta. Tentin saa uudelleen auki muokkaamalla tenttiperiodia.
 • Jos tentin julkaisu peruttiin: Löydät tentin EXAMin Työpöydältä Tenttiluonnokset-kohdasta. Tentin voi julkaista samoin, kuin uusikin tentti julkaistaan: klikkaamalla tentin Julkaisuasetukset-välilehdeltä löytyvää Tallenna ja julkaise -painiketta.

Ennen tentin uudelleen julkaisua kannattaa vielä tarkistaa, että kaikki tentin asetukset (esim. tenttiperiodi, kesto) ovat oikein.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa palautetta sähköiseen tenttimiseen ja poikkeustilanteen järjestelyihin liittyen, otathan sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi.