TUNI EXAM pikaopas opettajille

Arviointikohteen ja toteutuksen luominen sähköiselle näytölle

Jos opintojaksosi suoritustapaan kuuluu sähköinen näyttö (TUNI EXAM), sitä varten luodaanperustapauksessa arviointikohde ja toteutus Sisuun.  Valitse arviointikohteen tyypiksi Tentti ja luo sen alle toteutus. Toteutukseksi valitaan Akvaariotentti, jolla tarkoitetaan sähköistä näyttöä. Toteutuksen tietoihin voit lisätä suoran ilmoittautumislinkin EXAM-tenttiin. Tarkemmat ohjeet suoritustavan, arviointikohteen ja toteutuksen luomiseen löydät Sisu-wikistä.

Opintojaksojen vienti

Viemme opintojaksot Sisusta TUNI EXAMiin manuaalisesti kerran vuodessa kesäkuussa. Jos lukuvuoden aikana tulee uusia opintojaksoja, ne voidaan lisätä pyynnöstä EXAMiin. Ota yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi. Pyydäthän opintojakson vientiä EXAMiin ajoissa, noin kaksi viikkoa aikaisemmin. 

Jos oikeaa opintojaksoa ei löydy ja sinulla on tarve luoda heti uusi tentti, voit käyttää yleiskoodeja EXAM-1 ja EXAM-2.

Kirjautuminen TUNI EXAMiin

Kirjaudu TUNI EXAMiin Tuni-tunnuksellasi osoitteessa. Erillistä käyttöoikeutta ei tarvitse hakea. Uusille käyttäjille (henkilökunta) annetaan automaattisesti sekä opiskelijan että tentaattorin käyttäjärooli ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, tutustu seuraavaan ohjeeseen: Kirjautumisongelmia?

Uuden tentin luominen

 1. Kirjautumisen jälkeen siirry Työpöytä-näkymään eli omien tenttien yhteenvetosivulle.
 2. Paina Uusi tentti -painiketta.
 • Poikkeus: Jos haluat EXAM-yhteistentin, ota yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi. Tentin luomiseen tarvitsemme seuraavat tiedot: tenttiperiodi, tentin kesto, suorituskerrat ennen arviointia. Lisätietoa yhteistentistä: Yhteistentin toteuttaminen (Eduuni-wiki).

Seuraavaksi valitse tentin tyypiksi joko Yleinen tentti tai Henkilökohtanen tentti.

Täydennä tentin perustiedot.

 1. Hae opintojakso, johon tentti kuuluu
 2. Anna tentille nimi (opintojakson koodia ei tarvitse toistaa tentin nimessä) ja valitse tentin kieli
 3. Tallenna tiedot

Muuta tarvittaessa tentin arviointiasetuksia ja lisää tenttiin muita tentaattoreita tai tentin arvioijia.

Valitse tentissä tarvittava erikoisvaruste, kuten kuulokkeet tai piirtonäyttö (MS Surface Studio), kohdassa Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot. Lisää myös tarvittaessa lisämateriaalit liitetiedostona. Pakkaa tarvittaessa useampi liitetiedosto ZIP-tiedostopaketiksi.

Kirjoita opiskelijalle näkyvät ohjeistukset. Jos tentin aikana tulee käyttää jotakin tiettyä ohjelmistoa, kirjoita se kohtaan Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle.

Lopuksi Tallenna muutokset.

Kysymysten lisääminen

 1. Siirry Kysymykset-välilehdelle
 2. Anna aihealueelle nimi ja tarvittaessa pidempi kuvaus
 3. Lisää uusi kysymys
 • HUOM! Jos samaa kysymystä käytetään eri tenteissä, kysymyksen muokkaaminen muuttaa kysymyksen perustietoja kaikissa tenteissä, mutta pisteet ja ohjeistus eivät päivity.
 • Katso tarkemmat ohjeet eri kysymystyypeistä ja kysymyspankista

Lisää tarvittaessa uusia aihealueita.

 • Aihealueen voi poistaa tai tyhjentää oikeasta yläreunasta löytyvästä jakoavaimen kuvasta

Lopuksi voit esikatsella tentin sellaisena kuin opiskelija sen näkee.

Tentin julkaiseminen

 1. Siirry Julkaisuasetukset-välilehdelle
 2. Valitse tenttiperiodi, eli aikaväli, jolloin tentin voi suorittaa. Aseta myös tentin kesto.
 3. Valitse suorituskertojen enimmäismäärä: 1-5 tai rajoittamaton.
  • Julkaisun jälkeen opiskelijat löytävät tentin EXAM-haulla. Voit myös kopioida suoran ilmoittautumislinkin ja tallentaa sen Sisuun.
 4. Lopuksi Tallenna ja julkaise tentti.

Tenttivastausten arviointi

 1. Siirry Suoritukset-välilehdelle.
 2. Napsauta arvioitavaa tenttivastausta (opiskelijan nimen kohdalta).

Arvioi (pisteytä) tenttivastaukset. Voit antaa myös sanallista palautetta.

Lopullisen arvosanan antaminen:

 1. Anna tentille arvosana, määrittele suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet.
 2. Lopuksi Tallenna muutokset.

Suoritusten lukitseminen

 1. Tentin arvioimisen jälkeen valitse arvioidut tenttivastaukset
 2. Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa. EXAMista lähtee automaattinen sähköposti opiskelijalle, jossa on linkki EXAMin arviointiin ja palautteeseen

Tenttisuorituksen vienti opintorekisteriin

EXAM-suoritusten kirjaus Sisuun tehdään vastuuopettajan toimesta manuaalisesti. Ohjeet tähän löydä Sisu-wikistä.

Syyslukukauden 2020 aikana tulee mahdolliseksi myös arviointikohteelle ilmoittautuneiden suoritusten vienti CSV-tiedostolla. Julkaisemme ohjeet, heti kun mahdollista.

Sisu-EXAM -integraatio toteutuu arvion mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Integraation myötä lukittujen EXAM-suoritusten vienti Sisuun tapahtuu automaattisesti.

Tenttisuorituksen arkistointi

Jos suoritus pitää tallentaa opintorekisteriin, varmista, että se on tehty ennen arkistointia.

 1. Valitse lukitut tenttisuoritukset
 2. Lopuksi arkistoi valitut suoritustiedot. Arkistoidut tenttivastaukset poistetaan (anonymisoidaan) automaattisesti EXAMista kahden vuoden kuluttua.