📗 TAMK EXAM

TAMK EXAM on TAMKissa käytössä oleva sähköinen tenttipalvelu.

Kirjaudu: https://exam.tamk.fi
Ohjeet: https://intra.tuni.fi/handbook?page=2211

  • TAMK EXAM jatkaa käytössä normaalisti ainakin 2019-2020. TAMK EXAMiin kirjaudutaan TAMKin vanhoilla tunnuksilla. 
  • TAMKin tenttejä ei tehdä TUNI EXAMiin lukuvuonna 2019-2020. Pilotointi TUNI EXAMissa aloitetaan vähitellen ja asiasta tiedotetaan erikseen.