📘 Tenttis

Tampereen yliopiston opintotietojärjestelmien kokonaisuus ja sähköiset palvelut muuttuvat lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 aikana. Osana muutosta sähköinen tenttipalvelu Tenttis poistuu käytöstä 30.9.2020 (opetushenkilöstö).

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen myötä Tenttiksen käytöstä luovutaan ennalta tiedotettua aikaisemmin ja tenttitiloihin kohdistuneiden turvallisuusrajoituksien myötä Tenttistenttejä ei enää ole toteutettu.

Kirjaudu: https://tenttis.uta.fi | Aktiiviset tentit