Lapset ja nuoret

Myös koulujen ja oppilaitosten  on mahdollista tulla tutustumaan FabLabiin. Mikäli haluat tutustua Tampereen kampukseen laajemmin ole yhteydessä oppilaitosvierailuja organisoivaan tahoon tai mikäli olet kiinnostunut ainoastaan vierailusta FabLabissa voit ottaa yhteyttä myös suoraan Hanne Lehtolaan.

FabLabissa on parhaillaan kehitteillä Mobile FabLab, joka on Tampereen yliopiston liikkuva digitaalinen valmistusalusta. Mobile tarjoaa koululaisille mahdollisuuden osallistua FabLab-toimintaan kauempanakin Hervannan varsinaisesta FabLabista. Mobile FabLabin mukana tulee aina kaksi ohjaajaa ja sen voi tilata jatkossa omalle koululle pitämään työpajoja eri-ikäisille oppilaille. Vuoden 2020 aikana Mobile FabLab toimii pilottina, jonka yhteydessä toiminta ja käytänteet hiotaan kuntoon.

 

Yleisön ja vierailijoiden on syytä huomioida, että FabLabissa vierailija hyväksyy sen, että häntä ja hänen töitään kuvataan. Koulu- ja oppilaitosryhmien opettajien on varmistettava, että kaikilla lapsilla ja opiskelijoilla on kuvausluvat vanhemmilta. Yleisö ja vierailijat eivät kuulu FabLabin vakuutuksen piiriin.

Koululaiset käyttävät 3D-kyniä.