”Tekemisen into, yhteishenki sekä osaamistaso yllättivät” – kokemuksia robotiikan viikonloppukurssilta

kurssilaisten rakentamia legorobotteja

Tampereen yliopiston Juniversity lanseerasi yhteistyössä Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) kanssa keväällä 2020 opiskelijoille suunnatun Ideakilpailun. Tarkoituksena oli kannustaa opiskelijoitamme ideoimaan uusia ja innovatiivisia tapoja esitellä yliopiston koulutusaloja toisen asteen opiskelijoille. Ideoiden keskiössä toivottiin olevan alaan tutustumisen lisäksi toiminnallisuus, innostavuus ja työelämänäkymät.

Ideakilpailuun tulleista ehdotuksista päädyttiin palkitsemaan kaksi tiimiä: Arkkitehtiopiskelijat Annika Annala ja Roza Pöysti sekä Tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula ry:stä opiskelijat Lauri Kemppi, Tommi Laitila ja Konsta Martikainen.

Robotiikkaa ja työelämätaitoja viikonloppukurssilla

Kempin, Laitilan ja Martikaisen robotiikkaan liittyvän asiantuntijuuden ja innokkuuden myötä suunnitelma laajentui nopeasti kokonaiseksi viikonlopputoteutukseksi. Kurssi toteutettiin 23.-24.11.2021 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen kielikeskuksella. Kurssille ilmoittautui 18 asiasta kiinnostunutta toisen asteen opiskelijaa sekä ammatillisesta- että lukiokoulutuksesta.

”Tarkoituksena oli, että nuoret pääsevät syventymään robotiikkaan ja Lego Mindstorms EV3-robotteihin sekä ratkomaan haasteita tiimeittäin, kertovat Kemppi, Laitila ja Martikainen.

Lisäksi työskentelyn lomassa kuultiin monipuolisista opinto- ja työelämämahdollisuuksista. Kempin, Laitilan ja Martikaisen suunnitelmassa nuorten näkökulma oli otettu loistavasti huomioon linkittämällä aihepiiri muun muassa projektioppimiseen, ongelmanratkaisutaitoihin ja työelämänäkökulmaan.

”Käytännön tekemisen lisäksi työskentelyssä korostettiin erinäisiä projektinhallinta- ja työelämätaitoja, kuten vaatimusmäärittelyjä, aikataulutusta sekä raportointia.”

Ideoista toteutukseen

Kemppi, Laitila ja Martikainen ovat myös aiemmin kertoneet nuorille yliopiston opiskelumahdollisuuksia sekä esitelleet kerhonsa toimintaa. Innostusta ja ideoita lähteä suunnittelemaan kurssitoteutusta siis riitti.

”Ensimmäisenä suuntanamme olivat erilaiset robotiikkaan keskittyvät aktiviteetit. Koimme kuitenkin, että pelkkä Lego-rakentelu ei kuvastaisi hyvin todellisuutta, jonka olemme nähneet työelämässä. Kaikki ryhmästämme työskentelevät opintojen ohessa läheisesti robotiikan ja teollisuusautomaation saralla, joten tätä kautta saimme arvokasta lisäsisältöä kurssiimme. Päätimmekin tuoda kurssilla esille vahvasti myös projektinhallinnan osa-aluetta, jossa pystyimme hyödyntämään työkokemuksemme lisäksi teollisuustalouden opintojamme.”, kertovat Kemppi, Laitila ja Martikainen.

Projektitehtävän suunnittelu ja raamit muodostuivat näillä rakennussuunnilla kasaan mukavasti, ja projektipöytäkirjat, kilpailutehtävät, avustava materiaali ja oma demo olivat kasassa pian. Juniversityn edustajien kanssa oli todella sulavaa toimia ja saimme tukea kysymyksiimme sekä kurssin suunnitteluun. Pandemian vuoksi toteutus siirtyi muutamaan kertaan, mutta nyt syksyllä oli viimein toiminnan aika, he jatkavat.

Kurssipäivät menivät kuin siivillä ja vaikka olimme odottaneet jo valmiiksi hauskaa viikonloppua projektien parissa, yllätti kurssilaisten tekemisen into, yhteishenki sekä osaamistaso meidät täysin. Kurssilaiset, joista moni ennestään tuntemattomia toisilleen, saivat kasaan todella hyvin yhteen toimivia ja tehokkaita ryhmiä, jotka loistivat sekä projektien luonnissa että hissipuheissaan allekirjoittaneiden esittämälle ”Storagetch Oyj”:lle.”

Positiivista palautetta ja jatkosuunnitelmia

Palaute kurssin osallistujilta oli erittäin positiivista. Osallistujat antoivat kurssille yleisarvosanan 4,78/5. Palautteesta nousi esille mm. seuraavia kommentteja:

”10/10 mukavat ja osaavat ohjaajat, hyvät snäksit, ja kiinnostava ja hyvin suunnattu aihe”

”Ideointi, ideoiden kehittely, ajatusten vaihtaminen, onnistumisen tunne kun jokin pitkään suunniteltu juttu toimi, uusien juttujen oppiminen ja tajuaminen ohjelmoinnista ja robotin rungon mekaniikasta, myös toisten ryhmien tuotosten näkeminen oli kivaa”

” Kurssi yllätti positiivisesti, tykkäsin, oli kivaa”

Erinomaisia kehitysehdotuksiakin saatiin, jotka tullaan huomioimaan seuraavan kurssin toteutuksessa. Jo suunnitteluvaiheessa ajatukset suunnattiin myös seuraaviin toteutuskertoihin. Kurssi on dokumentoitu ja se on tarkoitus järjestää yhteistyössä myös tulevina vuosina. Myös kurssilaisen innostuivat ideoimaan mahdollisia toteutuksia muun muassa vaikeampien Lego-projektien saralla, koneoppimisesta sekä sulautetuista järjestelmistä.

Pullonkaula ry on modernin tuotantotekniikan ammattiainekerho Tampereen yliopiston Hervannan kampukselta. Keskiössä ovat tekemisen meininki ja tulevaisuuden tekniikat, kuten robotiikka ja 3D-tulostaminen. Kerholla on suuri skaala erilaisia yhteisiä projekteja, kuten Drinkkirobotti, 3D-suklaatulostin, lettutulostin ja suurialainen 3D-tulostin. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet!

Teksti ja kuvat: Lauri Kemppi, Tommi Laitila ja Konsta Martikainen, Pullonkaula ry sekä Tuulikki Harsia ja Laura Salkonen, Juniversity