Legorobotit täydentämään lainattavien välineiden kokonaisuutta

Legopalikoita kirkkaan värisellä taustalla. Kuvituskuva.

Juniversity on Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oma yliopisto sekä tiedekasvatuksen asiantuntija. Tavoitteenamme on tarjota innostava tiedepolku kaikille oppijoille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tuemme myös opettajia ja kasvattajia heidän työssään. Tarjoamme oppimisyhteisöille muun muassa opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia tiedeluokkavierailuja, asiantuntijoita ja materiaaleja.

Osana toimintaa Juniversity tarjoaa maksutta lainaksi luonnontieteiden ja teknologian opetusvälineistöä oppimisyhteisöjen käyttöön. Käyttöönoton tueksi ylläpidämme erilaisia työohjeita ja ideoita sisältävää materiaalipankkia. Lainaamotoimintaa kehittämällä vahvistamme tiede- ja teknologiakasvatukseen liittyvän toiminnan saavutettavuutta oppimisyhteisöille.

Legorobotit opetuksen työvälineinä

Keväällä 2023 Juniversityn Lainaamoon hankittiin 12 kpl Lego SPIKE Prime -robotteja Teknologiateollisuuden Pirkanmaan aluejohtokunnan esityksestä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön alueellisen oppilaitosyhteistyön rahastosta. Yhteisenä tavoitteena on oppilaiden osaamisen kehittämisen lisäksi tukea teknologia-alan vetovoimaa ja oppilaitosyhteistyötä.

LEGO Education SPIKE Prime -sarja tarjoaa 6.–8. luokan oppilaille monipuolisen oppimistyökalun, jossa yhdistyvät värikkäät LEGO-rakennusosat, helppokäyttöinen laitteisto ja Scratch-pohjainen ohjelmointikieli. Sarja sopii hyvin sekä aloittelijoille että tottuneemmille ohjelmoijille. Spike Prime -pakkaus sisältää ohjelmoitavan keskusyksikön, erilaisia antureita, moottoreita ja yli 500 LEGO Technic osaa. Keskeisiä ominaisuuksia ovat valomatriisi, tulo-/lähtöportit, gyro, Bluetooth-yhteys ja ladattava akku. Lisäksi Spike Prime -sarja tarjoaa kolme valmista STEAM-jaksosuunnitelmaa, jotka keskittyvät ohjelmointitaitojen ja tietotekniikan osaamisen vahvistamiseen.

Innovaatioita ja monipuolista oppimista

Opetussuunnitelmissa korostetaan oppimista monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja välineillä. Legorobotit tarjoavat käytännönläheisen ja osallistavan tavan oppia. Niiden avulla oppilaat voivat soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmien ratkaisuun. Muun muassa matematiikan käsitteitä ja loogista ajattelua voidaan harjoitella rakentamalla ja ohjelmoimalla robotteja. Legorobottien avulla oppilaat kohtaavat haasteita, jotka vaativat luovuutta, kriittistä ajattelua ja sinnikkyyttä. Heidän on suunniteltava, testattava ja mukautettava ratkaisujaan, mikä edistää heidän kykyään käsitellä vaikeuksia ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Monipuolisia opetusmenetelmiä ja -välineitä käyttämällä tuetaan myös ilmiöpohjaista ja projektimuotoista oppimista. Samalla oppilaiden rooli oppimisprosessissa lisääntyy, mikä kasvattaa motivaatiota, ymmärrystä ja osaamista. Myös tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen kannustetaan laaja-alaisesti eri oppiaineissa.

Legorobotit tarjoavat mahdollisuuden tukea ohjelmointitaitojen lisäksi monipuolista oppimista, tiedon integrointia sekä ongelmanratkaisutaitoja. Teknologiaa hyödyntävät opetusmenetelmät ovat merkittävässä roolissa valmistaessa oppilaita tulevaisuuden haasteisiin. Lainaamovälineistön avulla voidaan tutustua laajasti eri teknologioihin ja hyödyntää niitä opetuksen tukena.

Lainaa legorobotit ja muita välineitä Juniversityn Lainaamosta!

Juniversity kiittää lämpimästi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön alueellisen oppilaitostyön rahastoa Lainaamotoimintaan saadusta avustuksesta.