Valtakunnallisia LUMA-viikkoja vietetään 25.1.-14.2.

Valokuva, jossa kaksi lasta tekevät tiedekoetta kuivajäällä.

LUMA-viikoilla jaetaan oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kannustamme kaikkia oppimisyhteisöjä järjestämään viikoilla pienempää tai isompaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvää toimintaa, esimerkiksi StarT-päiviä. Jakakaa oppimisyhteisönne aktiviteetit yhteisöllisessä mediassa käyttäen aihetunnistetta #LUMAviikot

LUMA-viikkojen tavoitteet

  • herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, ympäristöopin, biologian, maantiedon/maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta
  • tuoda tunnetuksi alaa ja sen merkitystä esiin suuren yleisön keskuudessa
  • kannustaa eri oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja yhteistyöhön sekä keskenään että ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • tuoda esiin oppimisyhteisöissä toteutettavaa StarT-projektiopiskelua

LUMA-viikkojen ohjelma luma.fi-sivustolla

Vinkkejä toteutukseen luma.fi-sivustolla

LUMA-keskus Suomi -verkoston logo.