Skeittaus ja kestävä kaupunkikehitys kohtaavat lukiossa

Lukiolinjan suunnitteluun osallistunut tutkija Mikko Kyrönviita skeittaa Tampereen Hiedanrannassa.
Tutkija Mikko Kyrönviidalla on pitkä skeittitausta. Lukiolinjan suunnitteluun osallistunut Kyrönviita skeittasi Tampereen Hiedanrannassa, jossa voi harrastaa ympäri vuoden. (Kuva: Jonne Renvall).

Tampereella tehdään uusia avauksia koulutusyhteistyössä, kun Sammon keskuslukiossa aloittaa Suomen ensimmäinen skeittilinja syksyllä 2021. Uusi linja yhdistää lukion käynnin skeittikulttuuriin ja tarjoaa polun myös kilpauraan. Ensinäkymän yliopistoon antavat Tampereen yliopiston kestävän kaupunkikehityksen opinnot. Samalla avataan korkeakoulutuksen ja toiseen asteen vuoropuhelua, josta molemmat oppivat.

Skeittilinja rakentuu laajassa oppilaitos- ja yhdistysyhteistyössä. Tampereen yliopiston Sustainable Urban Development -ohjelmasta (SUD) linja saa oppisisältöä kestävästä kaupunkikehityksestä.

Kansainvälistä tutkinto-ohjelmaa vetävät yliopistonlehtorit Salla Jokela ja Markus Laine kertovat, että ohjelmaan kuuluu läheisesti yhteistyö, joka laajenee nyt toiselle asteelle lukioon. Skeittilinjan suunnitteluun on osallistunut myös tutkija Mikko Kyrönviita.

Yhteistyö lukioiden ja korkeakoulujen välillä laajentuu lukiolakiin kirjatun yhteistyövelvoitteen myötä. Valtakunnallisena tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä korkea-asteen opintoihin ja sitä kautta myös työelämään. Tampereella yhteistyötä tehdään tiiviisti Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen seudun toisen asteen toimijoiden välillä. Yhteistyötä yliopistossa kehitetään, koordinoidaan ja tuetaan lasten ja nuorten Juniversityssa, jossa tehtävän parissa on aloittanut asiantuntijana Tuulikki Harsia marraskuussa 2020.

– Yhteistyötä on Tampereella tehty jo pitkään, ja tätä pitkäjänteistä työtä halutaan entisestään syventää ja kehittää. Tampereen yliopiston ja Sammon keskuslukion skeittilinjan yhteistyö on uudenlainen ja mielenkiintoinen avaus yhteistyömuotojen kirjossa, jossa lukiokoulutus kohtaa tiedekunnan tarjoaman koulutuksen. Juniversityn roolina on tukea tätä toimintaa, ja haluamme rohkaista muitakin olemaan toisen asteen yhteistyöhön liittyvissä asioissa matalalla kynnyksellä yhteydessä, Tuulikki Harsia kertoo.

 

Koko uutinen on luettavissa Tampereen korkeakouluyhteisön kotisivuilta. 

 

Teksti: Mikko Korhonen
Kuvat: Jonne Renvall

Sammon keskuslukion skeittilinja Tampereen kaupungin sivuilla

Lisätietoa Tampereen yliopiston toisen asteen yhteistyöstä:
Tuulikki Harsia
asiantuntija, Juniversity
+358 50 575 4470
tuulikki.harsia@tuni.fi sekä juniversity@tuni.fi