Tutkijoiden yön Nuorten päivän tallenteet

Ihmisen siluetti. Taustalla Tutkijoiden yön ja Tiedekahvilan logot.

Perjantaina 29.9. vietettiin Tutkijoiden yötä! Nuorten päivän ohjelma lähetettiin Nokia Arenan Paidiasta YleAreenan kautta katseltavaksi. Tähän uutiseen on koottuna ohjelman tallenne sekä puheenvuoroihin liittyvät oppimistehtävät.

Nuorten päivän tallenne YleAreenan sivuilla oli katsottavissa 29.10.2023 saakka. Tallenteet pilkotaan ja julkaistaan tekstitettyinä Juniversityn YouTube-kanavalla loppuvuoden 2023 aikana.

Ohjelma

Tekoälyn etiikka ja ChatGPT

Kesto: 55 min
Puhujat: Otto Sahlgren, väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä Joni Kämäräinen, professori, Signaalinkäsittely, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: matematiikka, filosofia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli

Tekoälystä puhutaan runsaasti nykypäivänä. Algoritmeja käytetään suosittelemaan tuotteita netissä. Konenäöllä varustetut robotit tuovat ostoksia kotiovelle. Kielimallit, kuten ChatGPT, kirjoittavat sujuvasti esimerkiksi ansioluetteloita työnhakijoille. Tekoäly herättää myös eettisiä huolenaiheita. Miten voimme tietää, kuinka monimutkaiset algoritmit päätyvät suosittelemaan yksittäisiä päätöksiä? Toimiiko konenäkö yhtä hyvin riippumatta siitä, mikä tai kuka on robotin näkökentässä? Suoltaako ChatGPT puppua?

Oppimistehtävät:

 • Miten tekoälyä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää tukena sinun haaveammatissasi? Pohdi sitten, (a) minkälaisia eettisiä haasteita tekoälyn käyttöön voisi liittyä kyseisessä työssä ja (b) miten näihin haasteisiin voitaisiin valmistautua.
 • Piirrä ruutupaperille xy-koordinaatisto. Piirrä koordinaatistoon kaksi
  pistettä. Piirrä suora, joka kulkee pisteiden kautta. Ratkaise suoran
  yhtälö. Onneksi olkoon, jos tämä onnistui, niin todennäköisesti menestyt
  hyvin tekoälyn kehittäjänä, koska tekoäly perustuu tällaiseen
  matematiikkaan!

Seksuaalinen häirintä ja mielenterveys nuoruusiässä

Kesto: 25 min
Puhuja: Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: terveystieto, psykologia, biologia

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ei-toivottua ja häiritsevää seksuaalista toimintaa, esimerkiksi kosketuksia, ehdotuksia, vaatimuksia tai seksuaaliseen toimintaan painostamista. Seksuaalinen häirintä on loukkaavaa ja saattaa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Viime vuosina seksuaalisesta häirinnästä on keskusteltu runsaasti yhteiskunnallisena ongelmana, mutta myös ilmiön yhteydet mielenterveyden häiriöihin ovat huomionarvoiset. Esityksessä tarkastellaan seksuaalisen häirinnän ja mielenterveyden ongelmien yhteyksiä koskevaa tutkimusta nuoruusikäisten joukossa.

Oppimistehtävä: Pohdi ennen luentoa seuraavia kysymyksiä; kirjoita vastaksesi ja täydennä niitä luennolla kuulemasi mukaan:

 • Millainen käyttäytyminen voi olla seksuaalista häirintää?
 • Miksi sama käyttäytyminen voi toisinaan olla seksuaalista häirintää ja toisinaan ei?
 • Miten voisi olla varma, ettei tahattomasti syyllisty seksuaaliseen häirintään?

Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa

Kesto: 25 min
Puhuja: Anu Isotalo, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: terveystieto, psykologia

Nuoruuden seurustelusuhteissa parisuhteeseen liittyviä asioita koetaan ensimmäisiä kertoja. Tasavertaisista ja turvallisista suhteista poiketen joissakin nuorten suhteissa tapahtuu myös väkivaltaa. Väkivaltainen käytös voi olla esimerkiksi kontrollointia tai rajoittamista, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista tai fyysistä satuttamista. Puheenvuorossa nuorten seurustelusuhdeväkivaltaa tarkastellaan Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen pohjalta. Puheenvuorossa tuodaan esiin myös mitä nuoret voivat tehdä, jos he tunnistavat väkivallan piirteitä omassa tai ystävänsä seurustelusuhteessa.

Oppimistehtävä: Tehtävät voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä.

Nuoret, työelämä ja hyvä elämä: nuorten näkemyksiä

Kesto: 25 min
Puhuja: Susanna Ågren, väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: opotunnit, yhteiskuntaoppi, psykologia

Puheenvuorossa pohditaan nuorisotutkimusta sekä kuullaan nuorten näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä. Mitä nuorisotutkijan havaintojen mukaan nuoret toivovat työelämältä, mihin nuorisotutkimuksen näkökulmasta pitäisi kiinnittää huomiota, jotta nuorten toiveet tulisi huomioiduksi? Puheenvuorossa kuullaan myös, miksi nuorisotutkija on kiinnostunut näistä näkemyksistä ja kokemuksista, miten ne liittyvät hyvään elämään ja miten niitä on tutkittu. 

Oppimistehtävä: Pohdi luennolla kuulemaasi.

 • Mitä nuorisotutkimus puheenvuoron perusteella tarkoittaa?
 • Mikä olisi mielestäsi tärkeä tutkimisen aihe nuorisotutkijoille?

Mitkä tekijät käyttäytymiseemme vaikuttavat? Millainen rooli ympäristöllä on terveyskäyttäytymisellemme?

Kesto: 25 min
Puhuja: Anu Linnansaari, tutkijatohtori, oppikirjailija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: psykologia, biologia, terveystieto

Terveyskäyttäytymisellä, kuten unella, fyysisellä aktiivisuudella, ravitsemuksella ja päihteidenkäytöllä on keskeinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Käyttäytymisemme vaikuttaa lyhyellä aikavälillä esimerkiksi päivittäiseen energiaamme ja jaksamiseemme, ja pitkällä aikavälillä kansanterveyttä kuormittavien pitkäaikaissairauksien syntyyn. Terveyskäyttäytymiseemme vaikuttavat monet erilaiset tekijät ja prosessit, joista keskustemme tuokiossa sekä yleisesti että pureutuen erityisesti sähkösavukkeiden sosiaaliseen merkitykseen osana tämänhetkistä nuorisokulttuuria.

Oppimistehtävä: Vastaa kysymyksiin ennen luentoa, täydennä luennon jälkeen oppimasi perusteella:

 • Millaista hyvinvointia kuluttavaa ja tukevaa käyttäytymistä havaitset itselläsi ja sosiaalisessa ympäristössäsi (kaverit, perhe, opiskeluyhteisö, harrastusporukat)?
 • Mikä kyseistä käyttäytymistä selittää?
 • Miten terveyttä tukevaa käyttäytymistä voitaisiin vahvistaa ja kuluttavaa ehkäistä?

Markkinointi: kaupallisesta tyrkyttämisestä paremman huomisen edistämiseen?

Kesto: 25 min
Puhuja: Ines Kaivonen, väitöskirjatutkija, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Markkinointi saatetaan monesti nähdä vihollisena, pakollisena pahana, viihteen keskeyttäjänä, ja jopa yhteiskuntamme tuhoajana – eikä ihme. Onhan markkinoinnin voimin jo vuosikymmenten ajan pyritty kehittämään kuluttajille aina vain uusia ja ei-välttämättä-niin-tarpeellisia tarpeita ja haluja. Mutta mitä kaikkea markkinointi oikeastaan on? Tai mitä se voisi olla? Voisiko markkinoinnilla olla yhteiskunnassa parempi rooli jopa yhteisen hyvän edistäjänä?

Oppimistehtävä:

 • Mitä kaikkea markkinointi on?
 • Onko sinulla jotakin ennakkokäsityksiä markkinoinnista alana tai tieteenalana? Jos kyllä, pysyivätkö ne esityksen aikana ja johdosta ennallaan, vai muuttuiko tuo käsitys jotenkin? Miten?
 • Voiko markkinointi mielestäsi olla vastuullista? Miksi?

Vanhempien jakamat valokuvat: Lasten ja nuorten toimijuus sharenting-ilmiössä

Kesto: 25 min
Puhuja: Saara-Maija Kallio, väitöskirjatutkija, projektitutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sopii oppitunneille: äidinkieli, psykologia, yhteiskuntaoppi

Kun vanhemmat jakavat kuvia ja tietoa lapsistaan somessa, puhutaan sharenting-ilmiöstä (sharing + parenting). Ilmiön haasteena on, että vanhemmat tekevät lasten yksityisyyteen liittyviä päätöksiä heidän puolestaan. Puheenvuorossa pohditaan, miksi lasten kuvia julkaistaan ilman heidän lupaansa, voiko lapsilla olla toimijuutta jaetuissa valokuvissa ja osallistuvatko lapset ja nuoret sharenting-ilmiöstä käytävään mediakeskusteluun.

Oppimistehtävä:

 • Millaisia juttuja, kuvia tai videoita olet nähnyt lapsista jaettavan somessa?
 • Miksi näitä juttuja, kuvia ja videoita on mielestäsi jaettu somealustoille?
 • Jos olisit vanhempi, miten itse haluaisit toimia jakamisen suhteen?
 • Miten lasten toimijuutta voitaisiin vahvistaa sharenting-ilmiössä?
 • Miten lasten ja nuorten toimijuutta voitaisiin vahvistaa ilmiöstä käytävässä mediakeskustelussa?

Miten pelejä, pelaamista ja pelillisyyttä tutkitaan? Millaista pelaamisen tulevaisuus voisi olla? (partly in English)

Kesto: 55 min
Puhujat: Juhani Linna, projektipäällikkö (project manager), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta,
Oguz ’Oz’ Buruk, pelillisen kokemuksen apulaisprofessori (assistant professor in gameful experiences), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta,
Muhterem Dindar, pelillisen oppimisen apulaisprofessori (assistant professor in game-based learning) , Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta sekä
Elizabeth B. Cloude, Marie Curie Research Fellow, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto. Mukana myös Tassu, robottikoira (robot dog), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.
Sopii oppitunneille: englanti, matematiikka, tietotekniikka

Pelit ja pelaaminen ovat yhteiskunnallinen ja globaali ilmiö, joka liikuttaa kasvavaa määrää euroja, ja joka herättää tunteita kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Puheenvuoroissa avataan pelien ja pelillistämisen tutkimusta. Pohdimme, mitä pelaamisen tulevaisuus voisi olla, miten pelit, peliympäristöt ja pelaajat muuttuvat, sekä mitä pelillinen oppiminen oikeastaan on. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua tutkimukseen uudessa pelillisessä laboratoriossa Luduksessa.

Oppimistehtävä:

 • Millaisia pelejä ihmiset pelaavat 50 vuoden päästä? Miten peli ja pelaajat ovat kehittyneet?

How games, gaming and gamification are studied? What the future of gaming might be like? (partly in Finnish)

Gaming is a societal and global phomenon. It is increasingly important economically, and it evokes a variety of feelings at homes, schools and workplaces. The session will introduce our research on games and gamification. We discuss, what the future of gaming might be like, how games, game environments and players evolve, and what gamified learning actually is. The audience will have an opportunity to participate in research in our new gameful interaction laboratory Ludus.

Learning assignment:

 • What kind of like games will humans play 50 years from now? How have the games and the players evolved?

If you’re interested in participating in research, let us know through this link