Koulutukset

Kuvistukuva, jossa lapsia tutkimassa

Tampereen yliopisto ja LUMA-keskus Suomi- verkosto järjestävät laajasti erilaisia täydennyskoulutuksia varhaiskasvatuksen, perusasteen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa että lähitapaamisina.

Lue lisää ajankohtaisista koulutuksista ja kysy tarvittaessa lisätietoa suoraan koulutuksen järjestäjältä!

 

 

 

 

Ajankohtaista

LUMAn lumoa - maksuttomia verkkokursseja laaja-alaisesta opetuksesta

Miten hyödyntää teknologian tuomat mahdollisuudet osana omaa opetustani? Kuinka suunnittelen ja toteutan toiminnallisen opintovierailun? Miten koulussa opiskeltavat asiat linkittyvät työelämään? Kuinka luonnon tutkiminen voi antaa eväitä käsitellä esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia teemoja?

Voit nyt osallistua kaikille maksuttoman koulutuksemme verkkokursseille! Nyt avatut kurssit syventyvät eheyttävään opetukseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin erilaisissa oppimisympäristöissä. Kurssien sisällöt on suunniteltu niin, että niitä voi soveltaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tutustu kursseille, tule itse mukaan ja vinkkaa kollegallesi!

Koulutus on opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta ja sitä koordinoi LUMA-keskus Suomi -verkosto.

Lue lisää koulutuksesta ja klikkaa itsesi verkkokursseille!

Kielet, kulttuurit ja katsomukset koulussa

Yhdenvertaisuutta edistävä koulutus kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuudesta.

Koulutuksen teemoina ovat kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen vastuullisuus sekä muovautuvuuden pedagogiikka. Teemat tuovat erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja yhdenvertaisuuden edistämiseen kulttuurisesti moninaisessa koulussa.

Koulutuksessa tutkimustietoa yhdistetään käytännönläheisiin harjoitustehtäviin, joiden avulla vahvistetaan pedagogista luovuutta.

Saat tuoretta ja monipuolista tutkimustietoa ja innostavia ideoita, joiden avulla voit kehittää sekä omaa että koko työyhteisön tietoisuutta ja osaamista kieli, kulttuuri- ja katsomustietoisesta pedagogiikasta.

Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus on osallistujille maksuton. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan asiantuntijat.

Lue lisää ja houkuttele kollegasi mukaan!

LUMATIKKA – Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

LUMATIKKA-ohjelma on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteinen tiedon opetuksesi kehittämisen tueksi.

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain. Kursseilla voit edessä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA­-keskus Suomi -­verkoston koordinoimana (vuosina 2018-2022).

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja aloita maksuttomat verkko-opinnot nyt osoitteessa lumatikka.luma.fi

Joustavaan matematiikkaan

Suosituilla Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) -kursseilla yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun kehittymiseen liittyvä tieteellinen tieto sekä opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa yhdessä kehitetyt tutkimusperustaiset menetelmät ja materiaalit. Kokonaan verkossa toteutettavat kurssit on suunnattu varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Sen järjestävät yhteistyössä Turun yliopisto, Jyväksylän yliopisto, Oulun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Katso lisätiedot JoMa-kurssien verkkosivulta.