Materiaalipankki

Materiaalipankin kaikki sisältö on vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan mainitsee alkuperäisen lähteen. Tutustu, innostu ja toteuta!

Juniversityn työohjeet

Juniversitylla on paljon työohjeita ja materiaalia opetuksen ja oppimisen tueksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Sivulta löydät myös Lainaamo-toimintaamme tukevia ohjeita ja ideoita.

Projektityöskentely yläkoulun matematiikassa

Projektipankki on luotu osana LUMA Suomi –ohjelman Projektioppiminen-kehittämishanketta. Työohjeet on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta osa soveltuu myös ylöspäin eriyttävänä materiaalina 5.-6.-luokkalaisille.

Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon

Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! – hanke on LUMA-SUOMI -kehittämisohjelmaan (2014-2019) kuuluva matematiikan opetuksen kehittämishanke. Hankkeessa on kokeiltu ja kehitetty uusi lähestymistapa peruslaskutaitojen opettamiseen ja oppimiseen. Lähestymistavassa tuetaan peruslaskutaitojen oppimista joustavaa lukukäsitettä tukemalla.