Projektityöskentely yläkoulun matematiikassa

Projektipankki on luotu osana LUMA Suomi –ohjelman Projektioppiminen-kehittämishanketta. Projektit on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta osa soveltuu myös ylöspäin eriyttävänä materiaalina 5.-6.-luokkalaisille. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan mainitsee alkuperäisen lähteen.

Lisätietoja: vikke.vuorenpaa@tuni.fi, elina.viro@tuni.fi

Tukea alkuun

Tiedostot aukeavat pdf-muodossa ja ne on tarkoitettu tulostettavaksi.

Miksi projekteja
Projektioppiminen lyhyesti
Vinkkejä projektityöskentelyyn
Opettajien ja oppilaiden kokemuksia projekteista

Projektit

Materiaalit sekä opettajalle että oppilaille löytyvät tulostettavaksi tarkoitetussa pdf-muodossa otsikoiden takaa.

Projekten på svenska

Det finns både instruktioner för elever och tilläggsinstruktioner för lärare för några projekt. Materialen finns i utskrifts pdf-format.

Opinnäytetyöt

Rasimus, E. (2017). Kehittämistutkimus yritysyhteistyöprojekteista yläkoulun matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201708241748.

Hakala, V. (2017). Sirkustaide matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201612214898.

Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa:  http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201609214537.

Ranta-Nilkku, A. (2016). Projektioppiminen yläkoulun matematiikan opetuksessa: oppilaiden kokemuksia funktioprojektista.  Pro gradu -tutkielma, Itä- Suomen yliopisto. Saatavissa pdf-muodossa.

Jäsberg, A. (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkona opettamiseen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201604113791.

Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201602253577.

Viro, E. (2015). Projektioppiminen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 matematiikassa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201412171622.

Artikkelit

Viro, E., Joutsenlahti, J. (2018). The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. Education Sciences, 8(2), 67. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/educsci8020067.

Viro, E., Joutsenlahti, J. (2018). Projektityöskentelyn kehittäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa. FMSERA Journal 2(1), 90-99. Saatavissa: https://journal.fi/fmsera/article/view/69879

Viro, E., Joutsenlahti, J., Eriksson, S-L. (2017). Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. Saatavissa: https://journal.fi/fmsera/article/view/60934/27047

Eriksson, S-L., Salminen, J., Viro, E. (2016). Projektioppiminen: lähtökohtana ympäröivä maailma. LUMA-Sanomat. Saatavissa: https://suomi.luma.fi/blogi/2015/03/11/projektioppiminen-lahtokohtana-ymparoiva-maailma/.

Eriksson, S-L., Viro, E. (2015). Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa, LUMAT. Saatavissa: https://www.lumat.fi/index.php/lumat-old/article/view/121.

Eriksson, S-L., Viro, E. (2015). Projekteja yläkoulun matematiikkaan. LUMA-Sanomat. Saatavissa: https://suomi.luma.fi/blogi/2016/02/15/projekteja-ylakoulun-matematiikkaan/.

Ideoita projektityön tueksi

StarT-projektikilpailu https://start.luma.fi/

My Tech -ohjelma https://www.mytech.fi/mytechohjelma

Mathversum-virtuaalikerho https://blogs.helsinki.fi/mathversum/

Laaja-alaisen projektiosaamisen tehtäväpaketit https://matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html

Summamutikan materiaalipankki https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/

Kannattaa tutustua

The Main Course, not Dessert http://www.bie.org/object/document/main_course_not_dessert

Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements http://www.bie.org/object/document/gold_standard_pbl_essential_project_design_elements

Why We Changed Our Model of the “8 essential Elements of PBL” http://www.bie.org/object/document/why_we_changed_our_model_of_the_8_essential_elements_of_pbl

Gold Standard PBL: Project Based Teaching Practices http://www.bie.org/object/document/gold_standard_pbl_project_based_teaching_practices1

Top 10 Reasons Why Teaching Key Competencies with PBL is a Good Idea http://www.bie.org/object/document/top_10_reasons_why_teaching_key_competencies_with_pbl_is_a_good_idea