Projektityöskentely yläkoulun matematiikassa

Projektipankki on luotu osana LUMA Suomi –ohjelman Projektioppiminen-kehittämishanketta. Projektit on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille, mutta osa soveltuu myös ylöspäin eriyttävänä materiaalina 5.-6.-luokkalaisille. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan mainitsee alkuperäisen lähteen.

Lisätietoja: vikke.vuorenpaa@tuni.fi, elina.viro@tuni.fi

Tukea alkuun

Miksi projekteja
Projektioppiminen lyhyesti
Vinkkejä projektityöskentelyyn
Opettajien ja oppilaiden kokemuksia projekteista

Projektit

Materiaalit sekä opettajalle että oppilaille löytyvät pdf-muodossa otsikoiden takaa.

Projekten på svenska

Det finns både instruktioner för elever och tilläggsinstruktioner för lärare för några projekt.

Opinnäytetyöt

Rasimus, E. (2017). Kehittämistutkimus yritysyhteistyöprojekteista yläkoulun matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201708241748.

Hakala, V. (2017). Sirkustaide matematiikan opetuksessa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201612214898.

Hirn, I. (2016). Yritysyhteistyöprojektin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokan 9 matematiikassa Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa:  http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201609214537.

Ranta-Nilkku, A. (2016). Projektioppiminen yläkoulun matematiikan opetuksessa: oppilaiden kokemuksia funktioprojektista.  Pro gradu -tutkielma, Itä- Suomen yliopisto. Saatavissa pdf-muodossa.

Jäsberg, A. (2016). Yläasteen oppimiskokonaisuus matematiikan ulkona opettamiseen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201604113791.

Salminen, J. (2016). Projektioppiminen matematiikassa liikunnallisilla projekteilla. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201602253577.

Viro, E. (2015). Projektioppiminen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 matematiikassa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201412171622.

Artikkelit

Viro, E., Joutsenlahti, J. (2018). The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. Education Sciences, 8(2), 67. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/educsci8020067.

Viro, E., Joutsenlahti, J. (2018). Projektityöskentelyn kehittäminen yläkoulun matematiikan opetuksessa. FMSERA Journal 2(1), 90-99. Saatavissa: https://journal.fi/fmsera/article/view/69879

Viro, E., Joutsenlahti, J., Eriksson, S-L. (2017). Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. Saatavissa: https://journal.fi/fmsera/article/view/60934/27047

Eriksson, S-L., Salminen, J., Viro, E. (2016). Projektioppiminen: lähtökohtana ympäröivä maailma. LUMA-Sanomat. Saatavissa: https://suomi.luma.fi/blogi/2015/03/11/projektioppiminen-lahtokohtana-ymparoiva-maailma/.

Eriksson, S-L., Viro, E. (2015). Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa, LUMAT. Saatavissa: https://www.lumat.fi/index.php/lumat-old/article/view/121.

Eriksson, S-L., Viro, E. (2015). Projekteja yläkoulun matematiikkaan. LUMA-Sanomat. Saatavissa: https://suomi.luma.fi/blogi/2016/02/15/projekteja-ylakoulun-matematiikkaan/.

Ideoita projektityön tueksi

StarT-projektikilpailu https://start.luma.fi/

My Tech -ohjelma https://www.mytech.fi/mytechohjelma

Mathversum-virtuaalikerho https://blogs.helsinki.fi/mathversum/

Laaja-alaisen projektiosaamisen tehtäväpaketit https://matematiikkalehtisolmu.fi/diplomi.html

Summamutikan materiaalipankki https://blogs.helsinki.fi/summamutikka/

Kannattaa tutustua

The Main Course, not Dessert http://www.bie.org/object/document/main_course_not_dessert

Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements http://www.bie.org/object/document/gold_standard_pbl_essential_project_design_elements

Why We Changed Our Model of the “8 essential Elements of PBL” http://www.bie.org/object/document/why_we_changed_our_model_of_the_8_essential_elements_of_pbl

Gold Standard PBL: Project Based Teaching Practices http://www.bie.org/object/document/gold_standard_pbl_project_based_teaching_practices1

Top 10 Reasons Why Teaching Key Competencies with PBL is a Good Idea http://www.bie.org/object/document/top_10_reasons_why_teaching_key_competencies_with_pbl_is_a_good_idea