Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! - hanke

Kuvituskuva.

Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! – hanke on LUMA-SUOMI -kehittämisohjelmaan (2014-2019) kuuluva matematiikan opetuksen kehittämishanke, jonka on rahoittanut OKM.

Hankkeessa on kokeiltu ja kehitetty uusi lähestymistapa peruslaskutaitojen opettamiseen ja oppimiseen. Lähestymistavassa tuetaan peruslaskutaitojen oppimista joustavaa lukukäsitettä tukemalla.

Lähestymistavassa abstraktit luvut tehdään näkyviksi. Oppilaat oppivat tuntemaan luvut ja laskutoimitukset perinteisestä tavasta poiketen eivät niinkään lukujonoja luettelemalla kuin lukujen rakentumista tutkimalla, hahmottamalla, vertaamalla, selittämällä ja perustelemalla.

Keskeiset sisällöt ovat joustava lukukäsite ja kymmenjärjestelmärakenne sekä yhtäsuuruus.

Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella voidaan jo esi- ja alkuopetusikäisiä oppilaita ohjata algebrapolulle lapsilähtöisesti joustavaa lukukäsitettä tukemalla.

Lue lisää

Lisätietoja: maarit.laitinen@tampere.fi

 

Materiaalit

Kaikki alla olevat materiaalit aukevat pdf-muodossa erillisellä sivulla. Materiaalit on tarkoitettu tulostettavaksi.

Lukukeskusteluohjeet ja työskentelypohjat

Lukumääräpaloihin liittyvät tehtävät aiheittain

Kymppikehyksen täyttäminen
Lukumääräpalat tutuiksi A
Lukumääräpalat tutuiksi B
Harjoituksia lukusabluunalla
Hajotelmaharjoitus hajotelmakoneella
Hajotelmaharjoitus ”rakenna talo”
Vertaaminen
Yhteen- ja vähennyslasku
Luku 10 ja kymmenjärjestelmä
Luku 20 kymmenjärjestelmässä
Kymmenylitykset
Laskemisharjoitukset

Pelipohjat ja kortit

Pelipohjat Spinneripelit
Pelipohjat Bingot
Kortit (Sormi-, lukumäärä-, raha-, numero- ja laskukortit)
Satatalo

Työskentelypohjat

Työskentelypohjat 1-4
Työskentelypohja 5 – Luvun 3 hajotelmat
Työskentelypohja 6 – Luvun 4 hajotelmat
Työskentelypohja 7 – Luvun 5 hajotelmat
Työskentelypohja 8 – Luvun 6 hajotelmat
Työskentelypohja 9
Työskentelypohja 10
Lukumäärien jonon rakentaminen