Tiedekahvila

Juniversityn Tiedekahvilan logo violetilla taustalla.

Tulevaisuus, monitieteisyys ja uudet ilmiöt ovat saatavilla linkkiä napsauttamalla!

Tampereen yliopiston Juniversityn Tiedekahvila kutsuu nuoret tutustumaan uusiin aloihin ja mahdollisuuksiin. Tiedekahvila on yhdeksäsluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu keskusteleva luentosarja, jossa eri tieteenalojen asiantuntijat kertovat oman alansa mielenkiintoisesta tutkimuksesta ja ilmiöistä mahdollisille tuleville opiskelijoille ja heidän opettajilleen. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Tässä myös sinulle opettaja tai opo helppo tilaisuus napata ajankohtaista sisältöä osaksi kurssiasi!  Tiedekahvila käsittelee ajankohtaisia teemoja, jotka sopivat useisiin oppiaineisiin äidinkielestä ja viestinnästä aina yhteiskuntaoppiin ja maantieteeseen saakka. Tarjonta on osa toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Sisältö sopii hyvin muun muassa osaksi kurssia OP2: Jatko-opinnot ja työelämä. Tiedekahvilan tarkoituksena on vahvistaa nuorten jatko-opinto- sekä työelämäsuunnitelmia ja valmiuksia sekä tukea yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita. Samalla löydetään omia mielenkiinnon kohteita sekä tunnistetaan vahvuuksia.

Tilaisuudet järjestetään hybridinä Zoom-palvelussa sekä paikan päällä Nokia Arenan Paidiassa, ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä puhujavieraille. Tilaisuudet tallennetaan, tekstitetään ja julkaistaan Juniversityn YouTube-kanavalla. Syyskuusta 2021 eteenpäin Tiedekahviloiden aiheisiin on liitetty oppimista tukevia tehtäviä. Esimerkiksi YouTube -tallennetta ja oppimistehtävää hyödyntäen voi koostaa mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia nuoria kiinnostavista teemoista.

Aikaisemmat tallenteet olemme luokitelleet tälle sivulle oppiaineittain, mutta monet aiheet toimivat useissa eri oppiaineissa. Tutustu siis rohkeasti koko tarjontaan!

Palautetta Tiedekahviloista voit jättää tämän lomakkeen kautta. Palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme. Kiitos arvokkaasta vastauksestasi!

Lukuvuoden 2023-2024 Tiedekahvilat

Tiedekahvila goes Tutkijoiden yö!

Syyskuussa tutustuttiin eri tieteisiin ja korkeakouluopintoihin. Tampereen Tutkijoiden yön Nuorten päivä järjestettiin perjantaina 29.9.2023 klo 9-14. Ohjelmassa oli lyhyitä puheenvuoroja eri tieteenaloilta sekä kampuskierroksia. Tapahtuman juontajana toimi Johannes Malkamäki.

Tapahtuman tallenne julkaistaan YouTube-kanavallamme mahdollisimman pian.

Lisätiedot osoitteessa: tuni.fi/tutkijoidenyo

Tutkijoiden yön logo + Tiedekahvilan logo. Nuorten päivä 29.9.2023.
Tutkijoiden yö 2023

Miksi matematiikkaa kannattaa pelillistää?

Marraskuun Tiedekahvilassa keskiviikkona 1.11.2023 kello 14-15 pureuduttiin matematiikan oppimiseen ja sen haasteisiin. Puheenvuorossa pohditaan erityisesti, miksi matematiikkaa kannattaa pelillistää, ja mitä etuja pelillisyydellä voi olla matematiikan oppimisen kannalta?

Puhujana tutkija Eetu Mallat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Tallenne julkaistaan mahdollisimman pian YouTube-kanavallamme.

#matematiikka #pelillisyys

Mikä ihmeen kiertotalous? Kuluttajien rooli kestävämmässä talousmallissa.

Joulukuun Tiedekahvilassa keskiviikkona 13.12.2023 kello 14-15 toteutetaan katsojien aihetoive. Pohdimme kiertotaloutta ja erityisesti meidän kuluttajien roolia siinä. Kiertotaloustaitoja tarvitsevat kaikki ilmastonmuutoksen taklaamiseen, luonnonvarojen tuhlauksen lopettamiseen ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseen.

Asiantuntijoiksi Tiedekahvilaan saapuvat Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta apurahatutkija Roosa Luukkonen ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta tutkijatohtori Ulla-Maija Sutinen.

Ilmoittautumislomake (linkki avautuu uuteen välilehteen).

#yhteiskuntaoppi #kauppatieteet #psykologia #maantieto #filosofia

Ryhmä opiskelijoita väriseinän edessä

Äidinkieli

Kielitietoisuus: Mihin kaikkeen kieltä ja kielitaitoa tarvitaan?

#viestintä #kielet #kirjallisuustiede #kasvatustiede

Tarkastellaan kielitietoisuutta ja pohditaan sitä, mihin kaikkeen kieltä ja kielitaitoa oikeastaan tarvitaankaan.

Puhujana yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Lue lisää!

Väärä tieto ja faktojen tarkistus: nuorten kokemuksia sosiaalisesta mediasta

#viestintä #media

Väärä tieto ja disinformaatio: mistä silloin puhutaan? Miten ja millaiseen disinformaatioon nuoret törmäävät sosiaalisessa mediassa? Miten he ymmärtävät sosiaalisen median logiikkaa arjessaan?

Puhujana professori Sirkku Kotilainen Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Lue lisää!

Miksi meille markkinoidaan epäterveellistä?

#terveystieto #viestintä #media #markkinointi #kauppatieteet

Millaisia pelisääntöjä elintarvikkeiden markkinoinnissa pitäisi noudattaa, jotta voidaan edistää lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja? Entä mikä on yritysten, vanhempien, ja yhteiskunnan rooli asiassa? Monitieteinen EPELI-tutkimushanke tutkii millaista kaupallista viestintää lapset ja nuoret kohtaavat arjessaan ja missä kanavissa.

Puhujina Tenure track-professori Elina Närvänen sekä väitöskirjatutkija Ines Kaivonen johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Kuvituskuva.

Psykologia

Viihdettä ja vertaistukea – Tubettajat mielen hyvinvoinnin vaikuttajina?

#terveystieto #sosiaalinenmedia #nuoret #mielenterveys

Voivatko Tubettajat tarjota vertaistukea mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä? Monen eri alan tutkijat yhteen kokoavassa TUBEDU-tutkimushankkeessa analysoidaan, miten nuoret tulkitsevat ja hyödyntävät suosittujen tubettajien mielen hyvinvointia käsitteleviä videoita vertaistukena. Mielenkiintoisista on myös hankkeen tutkijoiden moninaiset työurat!

Puhujina TUBEDU-hankkeen tutkijatohtorit Tuula Nygård Tampereen yliopistosta ja Virve Pekurinen Turun yliopistosta.

Lue lisää!

Kasvatustiede ratkomassa ilmastokriisiä: Kuinka kasvattaa ihmisistä ympäristöystävällisiä?

#kasvatustiede #ympäristö #ilmastonmuutos

Miksi tieto ilmastonmuutoksesta ei vaikuta kaikkien ympäristökäyttäytymiseen? Miten ilmastonmuutoksesta tulisi puhua, jotta jokainen voisi sen vakavuuden ymmärtää ja alkaa toimia? Voiko kasvatustiede olla mukana ratkaisemassa haastetta, miten ilmastoahdistus vaikuttaa ympäristökäyttäytymisen taustalla ja miten sen voisi muuntaa ilmastotoiminnaksi?

Puhujana tutkija Anette Mansikka-aho kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Lue lisää!

Yhteiskuntaoppi

Kiinnostavaa mutta monimutkaista? Nuorten kansalaispätevyys ja äänestäminen eduskuntavaaleissa

#politiikka #viestintä #nuoret ja vaikuttaminen #eduskuntavaalit

EPIC-tutkimushankkeessa tutkitaan mitä mieltä nuoret ovat politiikasta, kokevatko he ymmärtävänsä politiikkaa ja voivatko he vaikuttaa siihen. Entä mikä on kodin, koulun ja ystävien rooli nuorten poliittiseen kiinnostukseen ja kansalaispätevyyteen? Kuinka kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista heijastuu äänestämiseen?

Puhujana tutkijatohtori Josefina Sipinen Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Mikä ihmeen sote-uudistus?

#hallintotieteet #sosiaalipolitiikka #terveyspolitiikka

Mitä sosiaali- ja terveyspalvelut oikein ovat, kuka niistä vastaa ja millaisia vaikutuksia niillä on ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen? Entä mikä ihme on sote-uudistus?

Puhujana Tenure track-tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Kaupunkilaisten kaupunki – miten se tehdään?

#kaupunkikehitys #yhteiskuntatieteet #hallintotieteet #kuvataide

Millaista kaupunkia itseorganisoituneet ryhmät tuottavat ja miten bottom up -kaupunki voi vastata aikamme kestävyyshaasteisiin? Kuinka luottamus, vastuu ja vapaus tehdä saavat kaupungin kukoistamaan?

Puhujina yliopistolehtori Salla Jokela ja tutkijatohtori Antti Wallin yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta sekä tutkija Mikko Kyrönviita ja yliopistolehtori Markus Laine johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Nuoria istumassa portailla.

Fysiikka

Fotoniikka – valoon perustuva teknologia arkisten laitteidemme taustavoimana

#fysiikka #matematiikka #tekniikka #fotoniikka

Valoon perustuvat teknologiat, fotoniikka, ja niidet sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi uudet ratkaisut tiedon nopeaan ja energiatehokkaaseen käsittelyyn, aurinkoenergian kerääminen, epäpuhtauksien tunnistaminen, prosessinohjaus sekä seuraavan sukupolven lääketieteelliset työkalut.

Puhujana professori Juha Toivonen tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Sähkö – töpselistä tuleva tusinahyödyke, ilmastonmuutoksen hillitsijä vai maailmanpolitiikan mullistaja?

#sähkötekniikka #energiapolitiikka #yhteiskuntaoppi #maantiede

Miten sähkön käyttö liittyy meidän kaikkien elämään niin kodeissa, Suomessa kuin myös koko maailmassa? Entä voisiko sähkö tarjota mielenkiintoisia työuria juuri Sinulle?

Puhujina professori Pami Aalto johtamisen ja talouden tiedekunnasta sekä sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta informaatiotieteiden ja viestinnän tiedekunnasta.

Lue lisää!

Biologia

Kaasua ja ravinteita läheltä – ja ilmastokin kiittää!

#kiertotalous #kestäväkehitys #ympäristötekniikka

Mistä saamme tulevaisuudessa energiaa arkipäivän toimintoihin ja ravinteita kasveille? Kaasulle on kova kysyntä moneen energiakäyttöön, samoin ravinteille ruoan, rehun ja biotalouden raaka-aineena.

Puhujina yliopistonlehtori Hannele Auvinen sekä professori Jukka Rintala tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Millainen on aika koronaviruspandemian jälkeen?

#talotekniikka #rakennustekniikka

Korona-pandemia aiheutti systemaattista muutosta kaikille elämisen osa-aluille niin asumiseen, vapaa-aikaan, kuin työskentelyyn. Mitä muutoksia tämä toi meille ja miten voimme tieteen ja teknologian avulla luoda turvallisempaa tulevaisuutta?

Puhujana Industry Professor Piia Sormunen rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Lue lisää!

Tiedekahvila goes labra! Vierailulla monikudosmallintamisen huippuyksikössä

#kemia #terveystieto #lääketiede #terveysteknologia

Mikä ihmeen body-on-chip? Entä miten huippulaboratoriossa muodostetaan ihmisperäisiä sydän- tai luukudoksia?

Puhujana tutkijatohtori Mari Pekkanen-Mattila lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Lue lisää!

Digitaalinen kaksonen

#bioteknologia #biolääketiede #tekniikka #terveystieto #etiikka #lääketiede

Esimerkiksi biologiaan tai ihmisen mittaamiseen käytetään digitaalisia kaksosia. Miten etiikka liittyy digitaaliseen kaksoseen ja miksi niille on nykypäivänä niin kova kysyntä?

Puhujana professori Jari Hyttinen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Lue lisää!

Tietotekniikka ja ohjelmointi

Vievätkö tekoäly ja algoritmit meitä 6-0?

#tietojenkäsittely #matematiikka

Koneoppiminen, algoritmit ja tekoäly toimivat nykyisin monen digitaalisen palvelun taustalla. Voisimmeko digitaalisella lukutaidolla välttää vahvistusharhan ja tarkkailla paremmin omia valintojamme?

Puhujana yliopistotutkija Jussi Okkonen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Lue lisää!

Tiedekahvila goes RoboLab: Reilusti robotiikkaa

#robotiikka #tekniikka

Tampereen korkeakouluyhteisön Robolab on avoin modernin robotiikan oppimisympäristö ihmisille ja roboteille Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella. Pääsemme tutustumaan kuinka tällaisessa oppimisympäristössä voi oppia, tutkia ja kehittää ihmisen ja robotin yhteistyötä.

Puhujina professori Minna Lanz ja projektipäällikkö Jyrki Latokartano tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Lue lisää!

Miten tekoälyn käyttö voi edistää valokuvan tutkimista?

#historia #tekoäly #tilastotiede #journalismi #viestintä

Tiedekahvilassa pohditaan miten tekoälyn käyttö voi edistää valokuvan tutkimista. Asiaa tutkiva tutkimusryhmä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tällaisella tutkimusalueella pystyy ja joutuu yhdistämään kiehtovalla tavalla monialaista tieteellistä ja tutkimuksellista lähestymistapaa. Tällainen tutkiminen edellyttää ryhmää, joka yhdistää niin historian, visuaalisuuden, kuin matematiikan osaajia.

Puhujana yliopistonlehtori Anssi Männistö Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Lue lisää!

Kuvituskuva.