Vierailukohteet

Tutustu kohteiden kuvauksiin ja täytä vierailupyyntölomake, välitämme tiedustelusi eteenpäin.

Hervannan kampus

Kemian oppilaslaboratorio ja tutkimuslaboratoriot

Vierailun aihe voidaan räätälöidä toiveiden mukaan. Laboratoriossa on esimerkiksi mitattu rautatabletin rautapitoisuutta spektrofotometrisesti, tutkittu sokerin kemiaa, tunnistettu molekyylejä IR- ja NMR- spektroskopian avulla sekä järjestetty kemia-aiheinen pakohuonepeli. Tehtävät valitaan yhdessä vierailuryhmän opettajan kanssa. Lisäksi vierailun aikana pääsee tutustumaan Tampereen yliopiston tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin kemian ja sen lähiaiheiden osalta. Myös vierailu kemian tutkimuslaboratorioihin on mahdollista sopimuksen mukaan.

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste

Henkilömäärä: 20-24 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Fysiikan oppilaslaboratorio

Fysiikan oppilaslabrassa oppilaat pääsevät tekemään pieniä demoja ja tutustumaan tekniikan alan opiskelijoille tarkoitettuihin fysiikan laboratoriotöihin. Vierailukohde sopii erityisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 20 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Pintatieteen laboratorio

Vierailun aikana pääsee tutustumaan aurinkopolttoaineiden tuottamiseen hiilidioksidista ja vedestä käyttäen ainoastaan auringon valoa apuna.

Lue lisää pintatieteen laboratoriosta (sivu englanniksi).

Kohderyhmä: toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: 10-20 henkilöä

Kesto: 45-60 min/ sovitaan vierailukohtaisesti

Monikudosmallintamisen huippututkimusyksikkö CoEBoC

Monikudosmallintamisen huippuyksikössä ihmiskehoa ja sen toimintaa tutkitaan laboratorio-oloissa. Vierailu on mahdollinen joko Hervannan tai Kaupin kampuksella.

Lue lisää monikudosmallintamisen huippuyksiköstä.

Kohderyhmä: toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: sovittavissa

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

RoboLab Tampere

Robotiikan opetuksessa ja tutkimuksessa käytetään monenlaisia laitteistoja. Tervetuloa tutustumaan RoboLab Tampereen tiloihin ja toimintaan!

Lue lisää RoboLabista (sivu englanniksi).

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 20 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Pullonkaula

Pullonkaula ry esittelee yliopiston teknisiä harrastemahdollisuuksia ja esimerkiksi projektitoimintaa. Oletko kuullut Drinkkirobotista, joka on yksi Pullonkaulan näyttävimmistä vetonauloista?

Lue lisää Pullonkaulasta.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 20 henkilöä

Kesto: 45-60 min/ sovitaan vierailukohtaisesti

Robostudio –Sosiaalisen robotiikan yhteisoppimisen tila

Robostudiovierailun aikana pääsee tutustumaan erilaisiin sosiaalisiin robotteihin ja kokeilemaan vuorovaikutusta niiden kanssa. Vierailuun sisältyy lyhyt esittely Robostudion toiminnasta.

Lue lisää Robostudiosta (sivu englanniksi).

Kohderyhmä: esi- ja alkuopetus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 15-20 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

FabLab

Vierailun aikana pääsee tutustumaan yleisimpiin digitaalisen valmistuksen tekniikoihin: laserleikkuuseen ja 3D-tulostamiseen.

Lue lisää FabLabista.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste

Henkilömäärä: max. 25 henkilöä

Kesto: 60-120 min

CIVIT –Centre for Immersive Visual Technologies

CIVIT on Tampereen yliopiston tutkimusinfrastruktuuri. Tarjoamme tutkimustiloja ja asiantuntemusta visuaalisen sisällön luomisen, visuaalisen tiedon esittämisen, edistyneiden näyttöjen ja luonnollisen käyttäjäkokemuksen aloilla. CIVIT:n tiloissa on esimerkiksi mahdollista skannata volumetrisessa studiossa virtuaalinen kaksonen itsestään, liikkua virtuaalitodellisuudessa liikealustan avulla sekä tutustua laitteiden etäohjaukseen.

Lue lisää CIVIT:stä (sivu englanniksi).

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: sovitaan vierailukohtaisesti

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Materiaalitekniikka

Materiaalitekniikan vierailukohteessa pääset tutustumaan eri materiaalien tutkimukseen ja kehitykseen laboratoriossa. Voimme suunnata vierailun ryhmää kiinnostavaan materiaaliryhmään (metallit, keraamit, polymeerit) tai vaikka johonkin sovelluskohteeseen (esim. pinnoitteet, komposiitit, pakkausmateriaalit). Materiaalien tehokas ja turvallinen hyödyntäminen, kestävä kehitys sekä muut ajankohtaiset ympäristökysymykset ovat keskeisiä asioita materiaalitekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste

Henkilömäärä: noin 15 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Tampereen Mikroskopiakeskus

Vierailun aikana tutustutaan mikroskopiakeskuksen toimintaan, tutkimuslaitteisiin ja siellä tehtävään tutkimukseen.

Lue lisää Tampereen Mikroskopiakeskuksesta (sivu englanniksi).

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 20-30 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Mekatroniikan tutkimusryhmän laboratoriot

Vierailulla pääsee tutustumaan erilaisten raskaiden autonomisten koneiden kehitykseen, rakentamiseen ja testaamiseen, esimerkiksi autonomisiin kaivoslaitteisiin.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 20 henkilöä

Kesto: 45-60 min.

Kaupin kampus

Taitokeskus

Taitokeskus on Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen koulutuskeskus. Taitokeskuksessa on kliinisten taitojen oppimiseen suunniteltuja tiloja ja simulaatiotiloja, joissa lääketieteen ja terveysalojen opiskelijat sekä alan ammattilaiset voivat harjoitella käytännön taitoja. Taitokeskuksessa vieraillessa ryhmä voi päästä kokeilemaan pieniä kliinisiä harjoituksia.

Lue lisää Taitokeskuksesta.

Kohderyhmä: Toinen aste

Henkilömäärä: noin 25 henkilöä (isompien ryhmien kodalla tilanne tarkistetaan tapauskohtaisesti)

Kesto: noin 60 minuuttia

Monikudosmallintamisen huippututkimusyksikkö CoEBoC

Monikudosmallintamisen huippuyksikössä ihmiskehoa ja sen toimintaa tutkitaan laboratorio-oloissa. Vierailu on mahdollinen joko Hervannan tai Kaupin kampuksella.

Lue lisää monikudosmallintamisen huippuyksiköstä.

Kohderyhmä: toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: sovittavissa

Kesto: 60-120 min/ sovitaan vierailukohtaisesti

Keskustakampus

Human information processing -laboratorio

Human Information Processing -laboratoriossa tutkitaan sosiaalista havaitsemista, eli tunteisiin ja kasvoihin liittyvän tiedon käsittelyä ihmisten välillä erilaisten menetelmien avulla (aivotutkimus, fysiologia, havainnointi, hormonit). Vierailun aikana kerrotaan laboratorion tutkimuksesta ja psykologin työstä. Laboratoriovierailu sopii erityisesti lukion psykologian kursseille.

Lue lisää HIP-laboratoriosta.

Kohderyhmä: Toinen aste

Henkilömäärä: max 20 henkilöä

Kesto: 45-60 min/ sovitaan vierailukohtaisesti

Harjoitustoimitus

Kurssitoteutusten yhteydessä pääsee harjoitustoimituksessa tutustumaan journalistiseen työskentelyyn ja toimituksen tekniseen välineistöön. Vierailu on varattava hyvissä ajoin, noin kuukautta ennen toivottua ajankohtaa.

Lue lisää Harjoitustoimituksesta.

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max 25 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti

Paidia

Paidia - Tieteen areena

Nokia Arenalla (Kansikatu 3) sijaitsevassa yliopiston pelillisessä tilassa pääsee tutustumaan pelien tutkimukseen Tampereen yliopistossa. Lisäksi on mahdollisuus tutustua peleihin käytännössä ja kokeilla XR-sisältöjä.

Lue lisää Paidiasta.

Kohderyhmä: toinen aste, korkeakouluopiskelijat

Henkilömäärä: max. 25-50 henkilöä

Kesto: sovitaan vierailukohtaisesti