Yleisohjeet ryhmille

Valokuva juniversityn tiedeluokasta jossa ohjaaja ohjaa alakoululaisten ryhmää.

Opettajan vastuulla on käydä ohjeet läpi oppilasryhmänsä kanssa ennen saapumista

 • Oppilaat ja opiskelijat työsken­televät tiedeluokassa oman oppilaitoksensa ja opet­ta­jansa vas­tu­ul­la.
 • Ulko­vaat­teet, reput ja arvotavarat jätetään aulas­sa ole­vi­in lukit­tavi­in lokeroi­hin. Tilassa ollaan ulkojalkineilla.
 • Tiedeluokassa noudatetaan ennalta annettuja työ- ja turvallisuusohjeita sekä ohjaajan antamia ohjeita. Jos olet epävarma, miten toimia tilanteessa, kysy tiedeluokan ohjaajan neuvoa.
 • Tiedeluokkaan ei saa tuo­da eväitä eikä juo­mia.
 • Tiedeluokassa työsken­nel­lään rauhal­lis­es­ti eikä juos­ta tai ryn­täil­lä.
 • Pitkät hiuk­set (yli korvien ulot­tuvat) kuu­luu lait­taa kiin­ni ennen tiedeluokkaan menoa.
 • Tiedeluokassa käytetään tarvittaessa suojatakkia, -laseja ja -hanskoja. Tiedeluokan ohjaaja ohjeistaa suojavälineiden käytössä.
 • Kaik­ki sel­l­aiset kemi­antyöt, joista mah­dol­lis­es­ti erit­tyy kaa­su­ja tai höyryjä tehdään aina vetokaapeis­sa.
 • Jos jokin laite tai väline on epäkunnossa, ota se erilleen ja ilmoi­ta asi­as­ta tiedeluokan ohjaajalle.
 • Mikäli välineitä rikotaan tarkoituksellisesti, on kyseinen henkilö kor­vaus­vas­tu­us­sa.
 • Mikäli ryhmässäsi on erityistarpeita omaavia oppilaita, niin huomioithan tämän vierailua suunnitellessasi. Tarvittaessa ota meihin yhteyttä etukäteen.
 • Tilaan on esteetön kulku sähkötalon pohjakerroksen kautta tai hissillä.
 • Jätäthän luokan siistiksi, jotta seuraavan ryhmän on mukava aloittaa työskentely. Palauta välineet omille paikoilleen sekä lajittele roskat. Noudata yleistä siisteyttä.