Tampereen yliopiston opiskelijoille suunnatusta kilpailusta kaksi ideaa jatkokehitykseen

juniversity tampereen yliopisto tiedekahvila

Tampereen yliopiston Juniversity lanseerasi yhteistyössä Tampereen ylioppilaskunnan kanssa keväällä 2020 opiskelijoille suunnatun Ideakilpailun. Tarkoituksena oli kannustaa opiskelijoitamme ideoimaan uusia ja innovatiivisia tapoja esitellä yliopiston koulutusaloja toisen asteen opiskelijoille. Ideoiden keskiössä toivottiin olevan alaan tutustumisen lisäksi toiminnallisuus, innostavuus ja työelämänäkymät.

Ideakilpailuun tulleista ehdotuksista päädyttiin palkitsemaan kaksi tiimiä: Arkkitehtiopiskelijat Annika Annala ja Roza Pöysti sekä Tuotantotekniikan ammattiainekerho Pullonkaula ry:stä opiskelijat Lauri Kemppi, Tommi Laitila ja Konsta Martikainen.

Tutustumista arkkitehtiopintoihin ja kaupunkikehitykseen

Annalan ja Pöystin ideassa nuoret pääsevät tutustumaan arkkitehtiopintoihin ryhmätyöskentelyn ja pohdintatehtävien kautta. Noin parin tunnin mittainen kokonaisuus tulee sisältämään lisäksi toiminnallisuutta sekä opintoalaan tutustumista opiskelijan näkökulmasta. Tiedettä, taidetta ja tekniikkaa yhdistelevä arkkitehtuurin koulutus on nuoria houkutteleva ja kiinnostava opintoala, joten kokonaisuudelle on varmasti paljon kysyntää. Annalan ja Pöystin suunnitelma oli jo ideointivaiheessa hyvin pitkälle mietitty ja samalla myös helposti monistettavissa ja toteutettavissa paikasta riippumatta.

Robotiikkaa ja työelämätaitoja

Kempin, Laitilan ja Martikaisen robotiikkaan liittyvän asiantuntijuuden ja innokkuuden myötä suunnitelma laajentui nopeasti kokonaiseksi viikonlopputoteutukseksi. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät syventymään robotiikkaan ja Lego EV3-robotteihin sekä ratkomaan haasteita tiimeittäin. Lisäksi työskentelyn lomassa kuullaan monipuolisista opinto- ja työelämämahdollisuuksista. Kempin, Laitilan ja Martikaisen suunnitelmassa nuorten näkökulma oli otettu loistavasti huomioon linkittämällä aihepiiri muun muassa ongelmanratkaisutaitoihin ja työelämänäkökulmaan.

Pilotointia keväällä 2021

Kumpaakin ideaa jatkokehitetään syksyn aikana ja pilotoidaan mahdollisuuksien mukaan ensi keväänä. Tarkoituksena olisi vakiinnuttaa toiminta pysyväksi osaksi korkeakouluyhteisön toiselle asteelle suunnattua monialaista palvelukokonaisuutta.

Juniversityn toiveena on myös jatkossa tehdä laadukasta ja tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Meihin voit olla yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse juniversity@tuni.fi. Uudet yhteistyöideat ovat aina tervetulleita!

 

 

Juniversity vastaa Tampereen yliopiston lapsille ja nuorille suunnatuista toiminteista. Toimimme muun muassa Tampereen yliopiston ja toisen asteen koulutuksen yhteistyömallien koordinoijana. https://sites.tuni.fi/juniversity/