Junisaurus johdattaa varhaiskasvatusryhmät seikkailulle yliopistoon

Junisauruksen bannerikuva.

Juniversity on Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oma yliopisto sekä tiedekasvatuksen asiantuntija. Tavoitteenamme on tarjota innostava ja opetustyötä tukeva tiedepolku varhaiskasvatuksesta lähtien. Tänä syksynä kutsumme yhdessä Junisauruksen kanssa juuri sinut tutustumaan tieteen ja tutkimuksen maailmaan: lähdetään tutkimusmatkalle ympäri yliopistoa!

Videot ja oppimistehtävät varhaiskasvatussuunnitelmaa tukemaan

Junisaurus on iloinen ja utelias dinosaurus, joka on seikkaillut ympäri yliopistoa tavaten eri tieteenalojen tutkijoita ja opettajia. Tapaamiset videoitiin ja ne tulevat maksutta hyödynnettäväksi Juniversityn YouTube-kanavalle. Videoiden tueksi saatavilla ovat myös oppimistehtävät, joiden avulla työskentelyä on helppo jatkaa omassa oppimisyhteisössä.

Junisauruksen kokonaisuus on suunniteltu tukemaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Videot linkittyvät suunnitelman viiteen oppimisen osa-aluekokonaisuuteen, jotka kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Syyskaudella ilmestyvät videot teemoihin kielten rikas maailma, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä ilmaisun monet muodot. Tavoitteena on kannustaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaiseen tarkasteluun ja tutkimiseen. Samalla laajennetaan lasten käsitystä erilaisista aloista ja työtehtävistä.

Ensimmäisellä videolla pääsemme kurkistamaan yliopisto-opettaja Maija Tervolan johdattamana suomen kieleen ja sanastoon. Tervola työskentelee Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuden vastuuopettajana. Videon tavoitteena on herättää lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieleen, sanoihin ja niiden merkitykseen.

Video: Kielten rikas maailma: Junisaurus sanoja ja merkityksiä tutkimassa (YouTube)

Oppimistehtävä: Kielten rikas maailma (pdf).

Toisella videolla tutustumme yliopistonlehtori Aino Ahtisen johdattamana sosiaalisiin robotteihin. Ahtinen työskentelee Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa tietotekniikan yksikössä. Tarkoituksena on tukea teknologiakasvatusta varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueen ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” tavoitteiden mukaisesti. Video kannustaa tutkivaan työtapaan sekä arjen teknologioiden havainnointiin. Oppimistehtävä tarjoaa eväitä toteuttaa lasten omia ideoita rakennellen eri materiaaleista sekä kuvailemaan tehtyjä rarkaisuja.

Video: Tutkin ja toimin ympäristössäni: Junisaurus tutustuu robotteihin (YouTube)

Oppimistehtävä: Tutkin ja toimin (pdf).

Kolmannella videolla sukelletaan laulun ja musiikin maailmaan yliopistonlehtori Niina Alitalon ja opiskelijoiden mukana. Alitalo työskentelee Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa viestintätieteiden yksikössä. Sisältö linkittyy varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueeseen ”Ilmaisun monet muodot”. Videon tavoitteena on tukea musiikillisen ilmaisun kehittymistä ohjaten lapsia elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lisäksi tarjotaan valmiuksia esimerkiksi musiikin sekä äänen keston, tason ja sointivärin hahmottamiseen leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta.

Video: Ilmaisun monet muodot: Junisaurus äänen ja musiikin maailmassa (YouTube)

Oppimistehtävä: Ilmaisun monet muodot (pdf)

Kiitämme lämpimästi Maija Tervolaa, Aino Ahtista sekä Niina Alitaloa Tampereen yliopistolta heittäytymisestä mukaan yhteistyöhön. Junisaurus-projektin kehittämisestä ja toteutuksesta ovat vastanneet Juniversityn koordinaattori Lotta Abendstein yhdessä asiantuntija Eeva Niemelän ja koordinaattori Noora Nybergin kanssa.

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tiedon ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista kerran kuukaudessa. Juniversityn löydät myös Instagramista, Twitteristä sekä Facebookista.

Kiinnostuitko varhaiskasvatuksessa toteutettavasta tiedekasvatuksesta?

Lue lisää:

“Varhaisen tiedekasvatuksen tulee perustua leikkiin” – innostusta ja tukea Juniversityn tiedepolulta.

Varhain aloitettu tiedekasvatus johdattaa tutkimisen ja oivaltamisen äärelle

Lähteet:

Opetushallitus, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, saatavilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet

Teksti ja graafinen ilme: Eeva Niemelä

Yhteydenotot: juniversity@tuni.fi