Robottiseikkailusta uusi työpaja varhaiskasvatuspalettiin

Juniverstyn robotiikkaseikkalu ohjaajat

Juniversity houkuttelee lapsia ja nuoria tieteen pariin erilaisilla tiedetapahtumilla ja työpajoilla. Tarinallisuutta, leikkiä, teknologiaa ja tiimityöskentelyä yhdistelevä Robotiikkaseikkailu laajentaa Juniversityn työpajatarjontaa kattamaan myös varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisten kohderyhmää. Touhulan päiväkodin 4–5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä pääsi testaamaan seikkailun pilottiversiota.

Työpajassa lapset pääsevät tarinan johdattelemana pohtimaan, miten robottien kanssa kommunikoidaan sekä ratkomaan vastaan tulevia ongelmia Kubo- ja Sphero-robotteja ohjaten. Leikin kautta tutustutaan tutkivaan työtapaan ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun.

– Haluamme laajentaa työpajatarjontaamme varhaiskasvatusryhmille, koska koemme tärkeäksi tarjota oivalluksen ja innostuksen kokemuksia tieteen ja teknologian parissa varhaisesta iästä alkaen, Robottiseikkailu-työpajan toinen käsikirjoittaja, Lotta Abendstein kertoo.

Juniversityn Tiedeluokassa tarjottavat työpajasisällöt ovat opetussuunnitelmaan nivottuja kasvatustyötä tukevia kokonaisuuksia, joihin opettajat ja kasvattajat voivat osallistua maksutta ryhmiensä kanssa. Työpajatarjonnasta löytyy eri aiheisia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

Lue koko uutinen Tampereen yliopiston kotisivuilta.

juniversity robotiikkatyöpaja varhaiskasvatusikäisille kubo-robotti
Kubo-robotit hankittiin sopimaan juuri pienten lasten opetusvälineiksi. Robotille rakennetaan palapelimäisesti rata, jota pitkin Kubo liikkuu kohti haluttua päämäärää.

 

Teksti: Virpi Andersin, Lotta Abendstein ja Eeva Mäkelä
Kuvat: Virpi Andersin