Virtuaalisuus avaa oppimisen ja motivoinnin mahdollisuuksia

Lähikuva oculus quest 2 vr-laseista.

Juniversity on Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oma yliopisto sekä tiedekasvatuksen asiantuntija. Tavoitteenamme on tarjota innostava tiedepolku kaikille oppijoille, varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tuemme myös opettajia ja kasvattajia heidän työssään. Kauttamme on saatavilla muun muassa opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia tiedeluokkavierailuja, asiantuntijoita ja materiaaleja.

Osana toimintaa Juniversity tarjoaa maksutta lainaksi luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusvälineistöä oppimisyhteisöjen käyttöön. Käyttöönoton tueksi ylläpidämme erilaisia työohjeita ja ideoita sisältävää materiaalipankkia. Lainaamotoimintaa kehittämällä vahvistamme tiede- ja teknologiakasvatukseen liittyvän toiminnan saatavuutta oppimisyhteisöille.

Virtuaalitodellisuuden lasit täydentämään lainattavien välineiden kokonaisuutta

Opetussuunnitelmissa kannustetaan tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen laaja-alaisesti eri oppiaineissa. Monipuolisia opetusmenetelmiä ja -välineitä käyttämällä tuetaan myös ilmiöpohjaista ja projektimuotoista oppimista. Samalla oppilaiden rooli oppimisprosessissa lisääntyy, jolloin motivaatio, ymmärrys ja osaaminen kasvavat.
Syksyllä 2021 Juniversityn Lainaamoon hankittiin kahdeksat Oculus Quest 2 VR-lasit Teknologiateollisuuden Pirkanmaan aluejohtokunnan esityksestä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön alueellisen oppilaitosyhteistyön rahastosta. Yhteisenä tavoitteena on oppilaiden osaamisen kehittämisen lisäksi tukea teknologia-alan vetovoimaa ja oppilaitosyhteistyötä. Oculus Quest 2 on edistynyt itsenäinen VR-järjestelmä, jota voi käyttää langattomasti ilman tietokonetta. Useammat lainattavat VR-lasit tukevat mahdollisuutta hyödyntää välineitä helposti osana opetusta. Lasit ovat tällä hetkellä pilottikäytössä ja niille on tarkoitus asentaa lisää sovelluksia syksyn aikana.

Teknologiateollisuus on merkittävin elinkeino Pirkanmaalla; sen osuus alueen koko tavaraviennistä on yli puolet ja lähes kolme neljäsosaa koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneista. Teknologiateollisuuden toimialoilla työskentelee suoraan lähes 35 000 ihmistä Pirkanmaalla. Yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa monipuolista osaamista ja on tärkeää, että nuoret pääsevät itse näkemään ja kokemaan, mitä matemaattis-luonnontieteellisellä ja teknologisella osaamisella voi tehdä tosielämässä. Juniversityn lainaamovälineistö mahdollistaa nuorille laajasti eri teknologioihin tutustumisen kouluissa,

toteaa Teknologiateollisuus ry:n aluepäällikkö Jukka Nieminen.

Kehitteillä ainutlaatuinen fysiikan VR-oppimisympäristö

Ylönen (2020) on kirjallisuuskatsauksessaan todennut, että virtuaalitodellisuuden käyttäminen on oppimisen ja opetuksen kannalta perusteltua yläkoulussa ja toisella asteella. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa useiden kokeiden suorittamisen lyhyessä ajassa, avaa mahdollisuuksia itseopiskeluun sekä tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon esimerkiksi fyysisille laboratoriotöille. Sovellusten käytöllä on positiivinen vaikutus myös asenteisiin ja motivaatioon. Etenkin yhdistelmä virtuaalisia ja fyysisiä töitä tarjoaa oppimista tukevia etuja, joita kumpikaan menetelmä ei voi yksinään saavuttaa.

Juniversityn laseille on erikoisuutena asennettu Tampereen yliopiston ensimmäinen monen osallistujan 3D VR-opetuslaboratorio, jossa voi tehdä geometrisen optiikan harjoitustöitä. Ympäristö mahdollistaa opetuksen järjestämisen etänä aika -ja paikkariippumattomasti. Hanketta johtaa Tampereen yliopiston työelämäprofessori Markku Saarelainen. Ympäristö on rakennettu yhteistyössä 3D talon kanssa.

Opetuslaboratoriossa voi samanaikaisesti työskennellä opettajan lisäksi neljä opiskelijaa. Ympäristössä ihmiset esiintyvät valitsemanaan avattarina, jolloin puheyhteys on koko ajan päällä. Käsiohjaimia käyttämällä saadaan aseteltua linssejä, esineitä ja laser-säteitä haluttuihin paikkoihin tutkimusta varten. Opettaja voi omalla toiminnallaan ja puheellaan ohjata opiskelijoiden tekemistä ja oppimista.

3DVR laajentaa oppimisympäristöjämme. Etä- ja simulaatio-opetus tulee tulevaisuudessa täydellä varmuudella tapahtumaan myös alati kehittyvien ja halpenevien 3DVR/AR-ympäristöjen piirissä. Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan tutkia esimerkiksi fysiikan ilmiöitä tavalla, joka ei ole mahdollista reaalimaalimassa ja joka tuottaa syvällisempää ymmärrystä itse tutkittavasta aiheesta. Tällaisenaan tämä monen henkilön samanaikaisesti käytettävä tila ja siinä oleva fysiikka -mallinnettu optiikka on ainutlaatuista ja ensimmäinen laatuaan. Tämä toimii myös Tampereen yliopiston ensimmäisenä virtuaalisena monen henkilön laboratorio-opetus ympäristönä ja on toivottavasti vasta innostava lähtölaukaus virtuaalikampuksen kehittämiselle moneen muuhun oppiaineeseen ja etä- tai simulaatio-opetuksen tarpeeseen.

Saarelainen kertoo.

Lainaa VR-lasit ja muut välineistöt Juniversityn Lainaamosta!

Juniversity kiittää lämpimästi Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahastoa sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön alueellisen oppilaitostyön rahastoa Lainaamotoimintaan saaduista avustuksista.

Teksti: Eeva Niemelä

Kuva: Unsplash / Remy Gieling, CC0

Lähteet:

3D Talo, Business Case – Tampere University, Physics Lab, LinkedIn 30.6.2021, luettu 24.9.2021 Saatavilla: https://www.linkedin.com/pulse/business-case-tampere-university-physics-lab-3d-talo-finland-oy

Ylönen, V. M. (2020). Digitalisaation hyödyntäminen fysiikan opetuksessa ja oppimisessa: Systemoitu katsaus. Helsingin yliopisto. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322624

 

Valokuva, lähikuvassa Eeva Mäkelä.

Eeva Niemelä

  • Asiantuntija
  • Viestintä, verkkosivut ja sosiaalinen media, materiaalipankki ja välineistölainaamo
  • 050 447 8428
  • eeva.m.niemela@tuni.fi