Ohjausryhmä

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls on nimittänyt Juniversity ohjausryhmän toimikaudelle 01/2021-12/2022. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani Päivi Pahta. Juniversityn ohjausryhmään kuuluu tiedekuntien, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) ja sidosryhmien (Tampereen kaupunki ja Kauppakamari) edustajia sekä pysyviä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ohjaa tiedekasvatuksen toimenpiteiden strategista ja taloudellista suuntaa.

Ohjausryhmän kokoonpano

 • Puheenjohtaja Päivi Pahta, dekaani (EDU)
 • Pekka Verho, professori, LUMATE-toimikunnan puheenjohtaja (ITC)
 • ITC, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Varsinainen jäsen professori Sirkku Kotilainen
  • Varajäsen akatemiatutkija Joonas Ilmavirta
 • ENS, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
  • Varsinainen jäsen yliopisto-opettaja, Leena Partanen
  • Varajäsen yliopisto-opettaja Eeva Niemi
 • EDU, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
  • Varsinainen jäsen yliopistonlehtori Jenni Vartiainen
  • Varajäsen tenure track -professori Tomi Jaakkola
 • MAB, Johtamisen ja talouden tiedekunta
  • Varsinainen jäsen, yliopisto-opettaja Jonna Käpylä
  • Varajäsen, väitöskirjatutkija Paula Rossi
 • BEN, Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Varsinainen jäsen, yliopisto-opettaja Iida Kalakoski
  • Varajäsen, tohtorikoulutettava Hanne Tiikkaja
 • MET, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
  • Varsinainen jäsen: tutkijatohtori Jussi Koivumäki
 • SOC, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Varsinainen jäsen: akatemiatutkija Mikko Peltola
 • Tampereen ylioppilaskunta TREY
  • Varsinainen jäsen: koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara
  • Varajäsen: koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen
 • Tampereen kaupunki
  • kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä
  • lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
 • Tampereen kauppakamari
  • johtaja Peer Haataja
 • Pysyvät asiantuntijat
  • Marja Sutela, koulutuksen vararehtori
  • Kaisa Keskitalo, päällikkö

Ohjausryhmän toimintakausi on päättynyt vuoden 2022 loppuun.

 

Tampereen LUMATE-keskuksessa (2011–2020) tehty laadukas työ jatkuu osana Juniversityn toimintaa. Juniversity ohjausryhmän alla toimii luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva LUMATE-toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Pekka Verho.  Puheenjohtaja on myös  Juniversity ohjausryhmän jäsen sekä valtakunnallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston  johtokunnan jäsen.