LUMATE-toimikunta

Tampereen LUMATE-keskuksessa (2011–2020) tehty laadukas työ jatkuu osana Juniversityn toimintaa. Juniversity ohjausryhmän alla toimii luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva LUMATE-toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Pekka Verho.  Puheenjohtaja on myös  Juniversity ohjausryhmän jäsen sekä valtakunnallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston  johtokunnan jäsen.