Rahoitus

Juniversityn toimintaa rahoittavat Tampereen yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus sekä Tampereen kaupunki.

 

Juniversity & Fablab -tiimi kiittää Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahastoa saamistaan avustuksista Juniversityn tiedekasvatustoiminnan vahvistamiseen sekä Mobile FabLabin pedagogisen toiminnan konseptointiin. Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto on yksi Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoista. Rahasto tukee Tampereen yliopiston energia-alan tutkimusta ja opetusta.

 

Kuvassa Tampereen yliopiston, Tampereen kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallitus rahoittaa hanketta -logot.