Valtakunnallinen tehtävä

Tampereen LUMATE-keskus on sitoutunut LUMA-keskus Suomen valtakunnallisen tehtävän toteuttamiseen 2017–2020 (OKM). Tehtävä on linjassa LUMATE-keskuksen ydintoiminnan kanssa ja siihen kuuluu kuusi aluetta:

(1)Tiedekasvatusaktiviteetit kuten kerhot, leirit, kurssit, tapahtumat, luennot jne.

(2)LUMA-alojen opetukseen ja LUMA-toimintaan liittyvän tutkimuksen tukeminen

(3)LUMA-alojen opettajien täydennyskoulutus

(4)Tiede- ja teknologialuokkien kehittäminen

(5)StarT-toimintamallin mukainen projektioppimista tukeva kilpailutoiminta

(6)Kansainvälisen yhteistyön ja rahoitusmahdollisuuksien vahvistaminen

Valtakunnallinen tehtävä sai jatkoa vuosille 2021-2024.

Tampereen LUMATE-keskus logo