Koulutuspäivä 19.2. Fotoniikkaa fysiikan opettajille

Ihmetystä, oivalluksia ja ideoiden vaihtoa! Niistä oli tehty Pirkanmaan fysiikan opettajille suunnattu koulutuspäivä.

Päivä alkoi tutustumisella Modulight Oy:n upeisiin tiloihin ja toimintaan. Modulight valmistaa muun muassa lääketieteen laser-laitteita syöpähoitoihin ja silmäsairauksiin. Ohjelmaa jatkettiin Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen johdolla Photonics Explorer Kit -käyttökoulutuksessa. Kyseinen paketti on EU:ssa usean maan yhteistyönä kehitetty toiminnallinen optiikan opetusmateriaalipaketti. Paketti sisältää yli 110 tutkimusvälinettä (lasereita, ledejä, valokuitua, hiloja, rakolevyjä, linssejä, peilejä ja värikalvoja). Päivän aikana käytiin läpi useita työohjeita, jotka on helppo ottaa mukaan omaan opetukseen paketin avulla. Koulutuksen jälkeen osallistuneet opettajat saivat Modulight Oy:n sponsoroimat paketit mukaansa kouluihin vietäväksi.

Kiitos mahtavasta ja inspiroivasta päivästä Modulightille, Itä-Suomen yliop  iston LUMA-keskukselle sekä aktiivisille opettajille!

Photonics Explorer Kit on osa Vaikuttava teknologia -hanketta, jossa kehitetään yläkoulun fysiikan ja kemian opetukseen soveltuvia projektipohjaisia teknologisen innovaation suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuuksia. Lue lisää hankkeesta