Ilmoittautuminen toisen asteen opiskelijoiden tutkimustyöpajaan 25.11. - tule mukaan!

Valokuva. Opettajia keskustelemassa Juniversityn luokkatilassa.

Miten tutkimusta tehdään? Millaisia ovat tulevaisuuden tutkimusmenetelmät? Millaisia teemoja pitäisi nuorten näkökulmasta tutkia? Entä millaista on viettää päivä yliopistolla? Hyppää mukaan mielenkiintoiselle retkelle Tampereen yliopistolle tutkimustyöpajaan!

Milloin ja missä?

Ajankohta: HUOM! Päivä muuttunut: Torstaina 25.11.2021 klo 9-15. Sovithan oppilaitoksesi rehtorin tai ryhmänohjaasi kanssa osallistumisesta!
Osanottajien määrä: 20 toisen asteen opiskelijaa
Paikka: Tampereen yliopisto, keskustakampus
Työpajan ohjaajat: Sirkku Kotilainen, Jussi Okkonen, mahdollisesti 1-2 opiskelijaa riippuen pajan koosta.

Kohderyhmä: Toisen asteen opiskelijat (lukio ja ammattikoulu)

Työpajan tavoitteet
Tutkimustyöpajan tavoitteena on:

 1. kehittää tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä nuorten digitaalisesta kulttuurista
 2. nuorten tutkimustaitoja ja kriittistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisestä

Mitä työpajassa tapahtuu?
Työpajassa pääset yhdessä muiden nuorten kanssa kokeilemaan sovellettua hackathon-metodia:

 • ilmiön yhteinen problematisointi ja ryhmäteemojen rakentuminen osallistujalähtöisesti (max 1 tunti)
 • ryhmissä teemojen kehittely, esittelyn rakentaminen ohjaajien tuella (2-3 tuntia)
 • ryhmien innovaatioiden esittely ja koonti (1 tunti)

Työpajassa etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin avainkysymyksiin:

 • millaisia teemoja pitäisi tutkia lasten ja nuorten mediankäytöistä, taidoista jne?
 • miten teemoja tulisi tutkia nuorten näkökulmasta?
 • miten nuoret itse voisivat olla tutkimuksessa mukana kokemuksellisina ekspertteinä?

Miksi osallistua? Kurssilla opittavista taidoista on hyötyä tulevissa opinnoissa ja työelämässä. Pääset myös tutustumaan korkeakouluun ja opiskeluun, sillä työpaja järjestetään yliopiston tiloissa ja vetäjinä toimivat yliopiston opettajat ja tutkijat. Takaamme myös rennon ja hauskan tunnelman!

Hinta: Kurssi on osallistujille maksuton. Kampuksella on mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti.

Ilmoittautuminen: Mukaan mahtuu 20 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.11. mennessä tällä lomakkeella! Lähetämme osallistujille infokirjeen noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Tutkimustyöpaja toteutetaan osana EU-hanketta, joka kokoaa lasten ja nuorten netinkäyttöön liittyvää tutkimusta yhteen, https://core-evidence.eu/ . Tampereen yliopisto vetää tutkimusmenetelmiin keskittyvää työpakettia, johon sisältyy nuorten konsultointi oman digitaalisen ympäristönsä asiantuntijoina.

HUOM. Nuorilta, vanhemmilta ja kouluilta kerätään tutkimusluvat EU hankkeen edellyttämällä lomakkeella. Pajan tuotoksia käytetään anonyymisti hankkeessa sisäisesti kehittämisen apuna Tampereen yliopistossa ja EU-hankkeessa, myös mahdollisissa hankkeen julkaisuissa viitaten pajassa tehtyyn kehitystyöhön.

Lisätietoja: professori Sirkku Kotilainen, sirkku.kotilainen@tuni.fi

TAU Juniversity, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ITC (EU hanke CO:RE, https://core-evidence.eu/ )

Valokuva, lähikuvassa Tuulikki Harsia.

Tuulikki Harsia

 • Asiantuntija
 • Toisen asteen ja korkea-asteen välinen yhteistyö, yhteistyömuotojen kehittäminen ja koordinointi
 • 050 575 4470
 • tuulikki.harsia@tuni.fi