Ilmoittautuminen nuorten tutkimustyöpajaan 25.11. - tule mukaan!

Valokuva. Opettajia keskustelemassa Juniversityn luokkatilassa.

Miten tutkimusta tehdään? Millaisia ovat tulevaisuuden tutkimusmenetelmät? Millaisia teemoja pitäisi nuorten näkökulmasta tutkia? Entä millaista on viettää päivä yliopistolla? Hyppää mukaan mielenkiintoiselle retkelle Tampereen yliopistolle tutkimustyöpajaan!

Milloin ja missä?

Ajankohta: Torstaina 25.11.2021 klo 9-15. Sovithan oppilaitoksesi rehtorin tai ryhmänohjaasi kanssa osallistumisesta!
Osanottajien määrä: 20 nuorta
Paikka: Tampereen yliopisto, keskustakampus
Työpajan ohjaajat: Sirkku Kotilainen, Jussi Okkonen, mahdollisesti 1-2 opiskelijaa riippuen pajan koosta.

Kohderyhmä: Toisen asteen opiskelijat (lukio ja ammattikoulu) sekä yläkoulun 9.-luokkalaiset

Työpajan tavoitteet
Tutkimustyöpajan tavoitteena on:

 1. kehittää tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä nuorten digitaalisesta kulttuurista
 2. nuorten tutkimustaitoja ja kriittistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisestä

Mitä työpajassa tapahtuu?
Työpajassa pääset yhdessä muiden nuorten kanssa kokeilemaan sovellettua hackathon-metodia:

 • ilmiön yhteinen problematisointi ja ryhmäteemojen rakentuminen osallistujalähtöisesti (max 1 tunti)
 • ryhmissä teemojen kehittely, esittelyn rakentaminen ohjaajien tuella (2-3 tuntia)
 • ryhmien innovaatioiden esittely ja koonti (1 tunti)

Työpajassa etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin avainkysymyksiin:

 • millaisia teemoja pitäisi tutkia lasten ja nuorten mediankäytöistä, taidoista jne?
 • miten teemoja tulisi tutkia nuorten näkökulmasta?
 • miten nuoret itse voisivat olla tutkimuksessa mukana kokemuksellisina ekspertteinä?

Miksi osallistua? Kurssilla opittavista taidoista on hyötyä tulevissa opinnoissa ja työelämässä. Pääset myös tutustumaan korkeakouluun ja opiskeluun, sillä työpaja järjestetään yliopiston tiloissa ja vetäjinä toimivat yliopiston opettajat ja tutkijat. Takaamme myös rennon ja hauskan tunnelman!

Hinta: Kurssi on osallistujille maksuton. Kampuksella on mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti.

Ilmoittautuminen: Tapahtuma on täynnä! Lähetämme osallistujille infokirjeen noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Tutkimustyöpaja toteutetaan osana EU-hanketta, joka kokoaa lasten ja nuorten netinkäyttöön liittyvää tutkimusta yhteen, https://core-evidence.eu/ . Tampereen yliopisto vetää tutkimusmenetelmiin keskittyvää työpakettia, johon sisältyy nuorten konsultointi oman digitaalisen ympäristönsä asiantuntijoina.

HUOM. Nuorilta, vanhemmilta ja kouluilta kerätään tutkimusluvat EU hankkeen edellyttämällä lomakkeella. Pajan tuotoksia käytetään anonyymisti hankkeessa sisäisesti kehittämisen apuna Tampereen yliopistossa ja EU-hankkeessa, myös mahdollisissa hankkeen julkaisuissa viitaten pajassa tehtyyn kehitystyöhön.

Lisätietoja: professori Sirkku Kotilainen, sirkku.kotilainen@tuni.fi

TAU Juniversity, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ITC (EU hanke CO:RE, https://core-evidence.eu/ )

Valokuva, lähikuvassa Tuulikki Harsia.

Tuulikki Harsia

 • Asiantuntija
 • Opiskelijarekrytointi, toisen asteen ja korkea-asteen välinen yhteistyö
 • 050 575 4470
 • tuulikki.harsia@tuni.fi