Digitaalista valmistusta ja työelämätaitoja - Mobile Juniversityn liikkuva oppimisympäristö koulutyön tukena

Mobile Juniversityn pakettiauto violetilla taustalla

Tampereen yliopiston Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto sekä tiedekasvatuksen asiantuntija. Kehitämme, koordinoimme ja toteutamme opetussuunnitelmien tavoitteita tukevaa tiedekasvatusta sekä innostamme tieteiden pariin vapaa-ajan harrastustoiminnan ja tapahtumien kautta. Pilotointivaiheessa oleva Mobile Juniversity mahdollistaa oppilasryhmien osallistumisen toimintaamme oman oppilaitoksen tiloissa ympäri Pirkanmaan.

Mobile Juniversity on liikkuva tiede- ja teknologiakasvatuksen sekä digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö. Tavoitteena on kannustaa oppilaita teknologian ja tieteiden pariin sekä vahvistaa tulevaisuuden työelämätaitoja. Mobilen laitteisto mukailee kansainvälisen FabLab-konseptin laitteistoa ja toimintamallia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä FabLab Tampereen kanssa. Varusteluun kuuluu muun muassa 3D-tulostimia sekä laser- ja vinyylileikkureita koko oppilasryhmän tarpeisiin.

Maker-pedagogiikkaa ja digitaalista valmistusta

Maailman muuttuessa lasten ja nuorten tulee oppia soveltamaan taitojaan uusien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä. Kriittinen ja luova ajattelu, yhteistyö- sekä erilaiset viestintätaidot ovat tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Näiden taitojen oppiminen tukee tiedon soveltamisessa, tuottamisessa ja arvioinnissa sekä valmistaa työelämään. [1]

Tulevaisuudessa tarvittavat työelämätaidot liittyvät vahvasti digitaalisten sovellusten käyttöön, digitaaliseen suunnitteluun ja mallinnukseen sekä valmistuslaitteiden ohjaukseen. [2] Esimerkiksi 3D-tulostimista on tullut välttämättömiä laitteita monilla teollisuuden ja muotoilun aloilla, ja tekniikan hallitseville ammattilaisille onkin kasvava kysyntä. Näiden taitojen oppiminen ja opettaminen saattaa normaalissa koulutyössä olla haastavaa. [3]

Innovatiivinen lähestymistapa tulevaisuuden työelämätaitojen vahvistamiseen ja muun muassa STEM-aineiden osaamisen tukemiseen on makerspace eli teknologiakasvatuksen ja digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö, jossa oppilaat pääsevät kehittämään luovia ratkaisuja monimutkaisiinkin ongelmiin. [1, 4] Maker-aktiviteettien tuominen aidosti osaksi opetusta vaatii opettajien ammattitaidon kehittämistä esimerkiksi täydennyskoulutusten avulla. Opettajien osaamisen kehittäminen taas edellyttää kouluhallinnon viranomaisten panostusta opettajien täydennyskouluttamiseen pelkän teknologisiin laitteisiin investoimisen sijaan. [4]

Mobile Juniversityn kaltainen toiminta vastaa näihin haasteisiin ja opetussuunnitelman tavoitteisiin mahdollistamalla laitteiston lisäksi sekä oppilaiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymisen että opettajien täydennyskouluttamisen.

Syksyllä työpajaviikkoja ympäri Tamperetta

Mobile Juniversityn kouluvierailut toteutetaan työpajaviikkoina. Oppilaitosten kanssa sovitaan tarkemmin yksityiskohdista ja työpajojen ajankohdista. Viikon alussa Mobilen laitteisto pystytetään oppilaitoksen luokkatilaan, joka on varattu työpajakäyttöön koko viikoksi. Pystytyksen jälkeen opettajat pääsevät vahvistamaan omia digitaalisen valmistuksen taitojaan ja kyselemään tulevasta viikosta opettajien perehdytystyöpajan muodossa. Loppuviikon aikana järjestetään työpajat noin seitsemälle koululuokalle. Mobilen vierailu on helposti yhdistettävissä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, jolloin ryhmät voivat jatkaa työskentelyä teeman parissa myös työpajojen jälkeen.

Syksyllä 2021 Mobile Juniversityn toimintaa kehitetään yhdessä Tampereen OPS-agentteina toimivien opettajien ja työpajoihin osallistuvien pilottikoulujen kanssa. Samassa yhteydessä toimintaa sovitetaan osaksi eri oppiaineita sekä palvelemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tarjolla on 7.–9.-luokille suunnattu maksuton työpajasisältö ”Johdatus 3D-mallintamiseen ja -tulostukseen”, jossa tutustutaan mallinnusohjelman käyttöön, kappaleiden suunnitteluun sekä 3D-tulostukseen. Sisältö on mahdollista toteuttaa joko kokonaisena työpajaviikkona koululla sekä yksittäisinä työpajoina Hervannan kampuksella järjestettävillä teemaviikoilla.

Mobile Juniversity on Suomen ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen oppimisympäristö. Odotan innolla yhteistyötä opettajien ja nuorten kanssa,

kertoo Mobile Juniversityn koordinaattori Noora Nyberg.

Valokuva, Juniversityn ohjaajia opastamassa yläokulun oppilasryhmää 3D-tulostukseen luokkatilassa.
Tunnelmia Kaukajärven koululta keväällä 2021.

Varaa työpajaviikko ja pysy kuulolla!

Varaa pilottiviikko kouluusi syksylle 2021! Teemme kouluvierailuja viikoilla 46–49. Ota yhteyttä Nooraan, noora.nyberg@tuni.fi, puh. 050 535 5262. Hervannan teemaviikot järjestetään viikoilla 43–44, varaa työpaja suoraan ajanvarausjärjestelmästä.

Katso lisätiedot Mobile Juniversityn toiminnasta.

Pysy kuulolla tilaamalla kuukausittainen uutiskirjeemme! Juniversityn löydät myös InstagramistaFacebookistaTwitteristä että YouTubesta.

Valokuva: Noora Nyberg
Teksti: Eeva Niemelä ja Noora Nyberg

Lähteet
[1] Shively, K., Stith, K., & DaVia Rubenstein, L. (2021). Ideation to implementation: A 4-year exploration of innovating education through maker pedagogy. The Journal of Educational Research (Washington, D.C.), 114(2), 155–170.
[2] Caneparo, L. (2014). Digital Fabrication in Architecture, Engineering and Construction (1st ed. 2014.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7137-6
[3] Jones, K., & Mendez, J. (2021). Enhancing learning with 3D print technology: A case study of problem based learning. Journal of Education for Business, 96(3), 187–194.
[4] Godhe, A.-L., Lilja, P., & Selwyn, N. (2019). Making sense of making: critical issues in the integration of maker education into schools. Technology, Pedagogy and Education, 28(3), 317–328.

Valokuva, lähikuvassa Noora Nyberg.

Noora Nyberg

  • Koordinaattori
  • Liikkuvan digitaalisen valmistuksen ja tiedekasvatuksen oppimisympäristö (Mobile Juniversity)
  • 050 535 5262
  • noora.nyberg@tuni.fi