Osallistava korkeakoulutus ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen

Täältä löydät tietoa liittyen siihen, miten opiskelijan kiinnittymistä opintoihin (engagement) voidaan tukea


Opintoihin kiinnittymisen tukeminen


Tutkimusperustaista näkökulmaa opintoihin kiinnittymisen tukemiseen ja osallistavaan korkeakoulutukseen