Palautteenanto ja oppimisen arviointi

Täältä löydät tietoa palautteenannosta (feedback), opiskelijan oppimisen arvioinnista (evaluation) sekä näitä tukevista pedagogisista ratkaisuista, kuten tietoa konsruktiivisen linjakkuuden periaatteista (constructive alignment)


Arvioinnin suunnittelu ja näkökulmia arvioinnin toteuttamiseen


Arvioinnin ja palautteenannon periaatteita


Oppimistavoitteiden laatiminen


UTA EDU ops-työ 2018: