Tampereen yliopiston yliopistopedagoginen koulutus

Yliopistopedagoginen koulutus Tampereen yliopistossa


Tampereen yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten tarkoituksena on tukea opettajia ja opetusyhteisöjä siten, että yliopisto olisi aiempaa parempi opiskelu-, opetus- ja tutkimusyhteisö. Yliopistopedagogiikan opinnoissa osallistujat vahvistavat pedagogista asiantuntijuuttaan sekä osallistuvat monitieteiseen opettajien yhteisöön.

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää yliopistopedagogista osaamista kehittävää koulutusta sekä opetussuunnitelmaan perustuvana koulutuksena että ajankohtaisina teemakoulutuksina tai räätälöityinä toteutuksina.

Kohderyhmät

Yliopistopedagogiset opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Tampereen yliopistoon työsuhteessa olevat tohtoriopiskelijat voivat hakea opintoihin muun henkilöstön tavoin.

Opinto-oikeus

Opetus- ja tutkimushenkilöstölle suositellaan vähintään Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) suorittamista. Opintoihin hyväksytty saa viideksi vuodeksi opinto-oikeuden suorittaa 40 op yliopistopedagogisia opintoja. Opinto-oikeus ei kuitenkaan velvoita jatkamaan opintoja pidemmälle kuin 10 op.

Opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa useamman vuoden kuluessa, minkä vuoksi jokaiselle kurssille toteutetaan erillinen haku. Tarjolla olevista kursseista tiedotetaan Yliopistopedagogiikan ajankohtaista-sivulla, henkilöstön koulutuskalenterissa sekä intran Opettajat-yhteisössä.

Erillinen opiskelijavalinta ja soveltuvuuden arviointi järjestetään aineopintoihin (20 op), jotka suorittamalla saa asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukaisen opettajan kelpoisuuden.

Koulutustarjonta

Perusopinnot 25 op

Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) / Teaching and learning in higher education (10 ECTS)

Ohjaus yliopistossa (5 op)

Opetussuunnitelmatyö yliopistossa (5 op)

Yhteisöllinen kehittämistehtävä (5 op)

Valinnaiset opinnot 15 op

Valinnaiset opinnot toteutetaan osana Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman yleistä opetustarjontaa.

Aineopinnot 20 op

Tutkiva ja kehittävä opettaja (20 op)

Lisätietoja: http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/index.html