Teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia opetukseen ja oppimiseen

Teoreettisia sekä käsitteellisiä näkökulmia opetukseen ja opetuksen periaatteisiinKorkeakouluopetusta käsitteleviä teoksia

  • Viite: Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.) (2011) Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro
  • Viite: BIggs & Tang (2011) Teaching for Quality Learning at University. McGraw-Hill Education
  • Viite: Hunt & Chalmers (2013) University Teaching in Focus. A Learning-centred Approach. Routledge
  • Viite: Tennant & McKullen & Kaczynski (2009) Teaching, Learning and Research in Higher Education. Routledge
  • Viite: Barnett & Coate (2005) Engaging the Curriculum in Higher Education. McGraw-Hill Education