Yhteisopettajuus

Täältä löydät tietoa yhteisopettajuudesta


Tietosivu: Yhteisopettajuus

Tietosivu: Yhteisopettajuus (peda.net)

Tietosivu: What is co-teaching? An introduction to co-teaching and inclusion

Tietosivu: Six approaches to co-teaching

Kirja: Pulkkinen & Rytivaara (2015) Yhteisopetuksen käsikirja. Jyväskylän yliopisto

Uutinen: Yhteisopettajuus yleistyy peruskouluissa

Viitetieto: Cook & Friend (1995) Co-teaching  – Guidelines for Creating Effective Practices. Focus on Exceptional Children, 28 (3). DOI: https://doi.org/10.17161/foec.v28i3.6852


UTA EDU ops-työ 2018

PDF: Opetuksen hyvät käytänteet työpajan kooste 20.3. Teemana yhteisopettajuus