”Jos tarvitset hyvän opettajan, ota Kuulumisia-opettaja!”

Maija Yli-Jokipii, yliopisto-opettaja ja Kuulumisia -koulutuksen vastuuopettaja

”Kuulumisia-täydennyskoulutuksen ytimenä on tehdä näkyväksi ulkomaalaistaustaisten opettajien osaaminen sekä ulkomaailmalle että heille itselleen”, kertoo Kuulumisia-koulutuksen vastuuopettaja Maija-Ylijokipii Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta. ”Kuulumisia-opettajat osaavat niin paljon enemmän, kuin mitä he osaavat suomeksi. Tässä koulutuksessa varmistamme, että osaaminen ei jää kielitaidon taakse piiloon. Lisäksi Kuulumisia-koulutuksessa tutuiksi tulevat suomalaisen työelämän ja koulun arvot ja ilmiöt”, Maija jatkaa.

Suomalaiset koululuokat ovat nykyisin kielellisesti ja kulttuurisesti hyvin moninaisia. Opettajakunnassa sen sijaan moninaisuus ei vielä niin laajaa ole. ”Ulkomaalaistaustaiset opettajat ovat tärkeitä roolimalleja oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole täydellinen”, Maija toteaa.

Parhaillaan käynnissä olevan Kuulumisia-ryhmän osallistujat ovat kotoisin 11 eri maasta. Uutena piirteenä on, että koulutuksessa pätevöitetään samassa ryhmässä maahanmuuttajataustaisten lisäksi myös kantasuomalaisia, maahanmuuttajien opettajiksi hakeutuvia henkilöitä. ”Tästä ensimmäisestä yhteisryhmästä saadut kokemukset ovat erittäin hyviä ja käytäntöä aiotaan jatkaa”, Maija kertoo. ”Tämänkaltainen ryhmä tukee vahvasti kieli- ja kulttuuritietoisuuden rakentamiseta ja verkostojen syntymistä”, hän iloitsee.