Opintosuunnistus tarjosi kokemusta etätapahtuman markkinoinnista ja tiimityöstä

Tänä keväänä osallistuimme Learning Labprojektiopintoihin teemalla Viestintää ja markkinointia käytännössä. Jokaisella meillä kolmella projektiin lähtemisen motiivina oli kerryttää käytännön kokemusta tapahtumamarkkinoinnista sekä viestinnän tehtävistä. Projekti kesti kokonaisuudessaan pari kuukautta. 

Tehtävänämme oli luoda markkinointiviestintää Tampereen yliopiston Opintosuunnistus-tapahtumaan. Tapahtumassa esiteltiin Tampereen yliopiston laajaa vapaasti valittavien opintojen tarjontaa, ja se järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Zoomissa kaksipäiväisenä etätapahtumana. Tapahtumaan olivat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, ja viestinnän tavoitteena oli levittää tietoa Opintosuunnistus-tapahtumasta ja siten saada tapahtumaan mahdollisimman paljon osallistujia. Markkinointiviestintä oli siis avainasemassa tapahtuman onnistumisessa.  

Saimme melko vapaat kädet markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Kuitenkin aivan alusta asti saimme tukea niin Learning Labin vastaavalta valmentajalta kuin toimeksiantajilta eli tapahtumasta vastaavilta yliopiston henkilökunnan jäseniltä. Yliopisto tarjosi esimerkiksi graafista materiaalia ja kuvia käyttöömme. Saimme tehtäväksi myös suunnitella PowerPointpohjat tapahtuman esiintyjien käyttöön. Kun aloimme miettiä tapahtuman markkinointia, otimme lähtökohdaksi tapahtuman kohdeyleisön eli yliopiston opiskelijat ja varsinkin uudemmat opiskelijat, jotka vielä miettivät kurssivalintojaan. Suuntasimme markkinointia ja viestintää juuri heille ja heitä kiinnostavalla tavalla. Kanavina viestinnälle toimivat Facebook, Instagram sekä Tampereen yliopiston intranet. Lisäksi mainostimme tapahtumaa omissa ainejärjestöissämme. Mainostimme tapahtumaa järjestelmällisesti muutaman viikon ajan, jotta kohderyhmään kuuluvat huomaisivat tapahtuman ja tulisivat kuulemaan kursseista ja opinnoista. Monikanavainen mainonta kannatti, sillä paikalle saapui runsaasti kiinnostuneita – molempina päivinä osallistujia oli yhteensä 200! 

Itse tapahtumaan osallistuminen ei ollut tämän projektiopintojakson suunnitelmaan kirjattu tehtävä, mutta innostuimme mahdollisuudesta olla osana tapahtumaa assistenttien ja/tai esiintyjien rooleissa, joissa pääsisi kerryttämään aitoa kokemusta tapahtuman toteuttamisesta, harjoittelemaan esiintymistaitojaan sekä tukemaan muun tiimin toimintaa. Pääsimme esittelemään omia kurssivalintojamme tietyissä sessioissa ja toimimaan apujuontajina kysymyksiä kysellen ja huomioita tehden. Tilaisuuteen osallistuminen oli tietynlainen huipennus kulkemallemme matkalle ja tekemämme työ konkretisoitui hienosti, kun huomasimme, kuinka paljon kiinnostusta tapahtuma herätti.  

Projektin aikana opimme tapahtumamarkkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös hyödyllisiä työelämätaitoja, kuten ajanhallintaa ja palaverikäytäntöjä

Suosittelemme lämmöllä vastaavia Learning Labin projekteja erityisesti heille, jotka haluavat opintojen ohella saada myös käytännön kokemusta tiimityöskentelyn kautta ja päästä näkemään yliopiston asioiden hoitamisen ja tapahtumien järjestämisen sisältä päin asiantuntijan silmin. Tosielämän keissien hoitaminen antaa aivan uudenlaista motivaatiota muihinkin opintoihin ja saa ne tuntemaan entistä tärkeämmiltä, kun pääsee osallistumaan jonkun merkityksellisen asian toteuttamiseen, olemaan avuksi muille ja samalla kehittämään omaa osaamistaan. 

Lisätietoa opintosuunnistuksesta täällä: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=14620

 

Kirjoittajat: Tiia Hätönen, Victoria Laaksonen ja Ilona Reinikainen

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita.