Uutinen

Tämä on esimerkki uutisesta.

Uutisessa voi käyttää tekstin lisäksi linkkejä ja kuvia.

Uutisen voi merkitä kuuluvaksi yhteen tai useampaan kategoriaan. Uutiseen voi liittää myös avainsanoja. Sekä kategorioita että avainsanoja voi käyttää sivustolla navigoinnin apuna.

Uutiset näytetään niiden julkaisujärjestyksessä. Uutinen on myös mahdollista ajastaa julkaistumaan haluttuna ajankohtana.