Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Lataa esite

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Hankkeen neljän koulutusosion avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin.

Koulutusosiot

  • Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa 3 op
  • Henkilökohtaistamisen taito 3 op
  • Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet 3 op
  • Jatkuva parantaminen työtapana 3 op