Digitukea Areenalla

Kuvaus:

Digitukea areenalla – erityistä osaamista on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutushanke. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Spesia ja muita toimijoita ovat Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Optima, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koulutusosiot

Digivälineet käyttöön! 2 op

Lataa esite

Tule oppimaan digitaalisten työkalujen (mm. Adobe Spark, Thinglink, syventävä lukuohjelma, 360-sisällöt sekä arviointi/osallistaminen) käyttöä sekä niiden hyödynnettävyyttä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan/ asiakkaan oppimisen ohjaamisessa ja opettamisessa.

Kohderyhmä:  

Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö, perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö.

Koulutuksen tavoitteena on 

tutustua erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa hyödynnettävien digitaalisten työkalujen käyttöön. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisten välineiden käyttöä asiantuntijan ohjauksessa. Koulutuksessa jaetaan myös kokemuksia erilaisten digitaalisten työkalujen käytöstä ja pohditaan erityisesti niiden soveltuvuutta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa tehtävässä työssä. 

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Tampereella  9.3. ja 15.4.2020.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 27.2.2020 tästä

 

Avaimia uraohjaukseen 2 op

Lataa esite

Tule pohtimaan omaa uraohjaajuuttasi ja kehittämään yhdessä osaamistasi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan/ asiakkaan uraohjauksessa kohti tulevaisuuden työelämään.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetushenkilöstö, perusopetuksen, työpajojen ja ohjaamojen henkilöstö. 

Sisältö ja tavoite

Koulutuksen teemoina ovat mm. osaamisen tunnistaminen,  kiillottaminen, monipuolistaminen ja ohjaus tulevaisuuteen. Koulutuksen tavoitteena on kehittyä omassa uraohjaajuudessa sekä saada uusia näkökulmia rikastuttamaan omaa työtä. 

Toteutustapa

Koulutukseen kuuluu yksi lähipäivä sekä ohjattu etätyöskentely.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 6.4.2020 tästä