Rytmi -Ryhmäohjaaja yhteisötaitojen ja ryhmädynamiikan kehittäjänä

Tavoite

Tavoitteena on tukea ryhmänohjaajan valmiuksia edistää opiskelijan oppimista sekä tehostaa koulutuksen läpäisyä ryhmädynamiikan kehittämisen kautta. Lisäksi tavoitteena on tulevaisuuden työelämässä tarvittavien yhteistyö- ja työelämätaitojen ja hyvinvoinnin kehittäminen opiskelu- ja työyhteisöissä.

Laajuus: 9 op.

Toteutus

Monimuotoinen konsultoiva koulutus (3 x 1 pv) Tampereella 31.3., 28.4. ja 15.9.2020.

Kehittämistyöpajat (3 x 0,5pv) Tampereella. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijaryhmille

Kehittämisseminaari Tampereella. Ammatillisen koulutuksen johdolle sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Ilmoittautuminen 26.3.2020 mennessä tai kun osallistujamäärä täyttyy.

Kohderyhmä: opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Hankkeen rahoittaja: OPH

Hankkeen koordinaattori: OAMK

Koulutuksen toteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattillinen opettajankoulutus

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.