Kysymyksiä - vastauksia

Alla vastauksia muutamiin tyypillisiin kysymyksiin. Nämä vastaukset pohjautuvat ammatillisen opettajankoulutuksen hakuperusteisiin.

Kysymys: OPH:n on rinnastanut tutkintoni alempaa korkeakoulututkintoa vastaavaksi, voinko hakea yhteisten aineiden opettajaksi (englannin kielen opettaja)?
Vastaus: Valitettavasti et voi, sillä englannin kielestä pitää olla ylempi korkeakoulututkinto.

Kysymys: Montako opintopistettä OSU-koulutus antaa?
Vastaus: Tämä riippuu rinnastamispäätöksen sisällöstä. Päätökset ovat tässä suhteessa vaihtelevia.

Kysymys: Pärjäänkö koulutuksessa kielitaidolla B1 (olen suorittanut valmentavan koulutuksen)?
Vastaus: Periaatteessa kyllä. Opintojen kautta annetaan tukea kieliopintoihin. Tärkeää on halukkuus oppia suomea. Koulutus on suomen kielellä ja opettajan tärkein työväline on kieli- ja kulttuuritietoisuus. Koulutuksessa puhutaan yleistä suomea, mutta koulutuksen kieli on enemmänkin ammatillista eli opetusalan kieltä. Mutta jos olet halukas oppimaan ja ymmärrät, että kielen osaaminen vaatii aikaa ja työtä, niin hae koulutukseen. Haastattelu on myös oiva tilaisuus reflektoida omaa osaamistaan.

Kysymys: Olen turkin kielen opettaja. Voinko hakea koulutukseen? Minulla on Opetushallituksen (OPH) rinnastamispäätös.
Vastaus: Voit, jos sinulla on rinnastamispäätöksen tunnustama ylempi korkeakoulututkinto. Harjoittelupaikkaa voi tosin olla vaikeaa löytää. Koulutus on suomen kielellä eli jos myös suomen kieli sujuu, niin koulutuksesta voit sinänsä selvitä hyvin.

Kysymys: Antaako tämä koulutus pätevyyden toimia esimerkiksi myös oman uskonnon opettajana peruskoulussa?
Vastaus: Kyllä, jos on ylempi korkeakoulututkinto ja rinnastamispäätös.

Kysymys: Antaako tämä koulutus pätevyyden toimia jatkossa myös varhaiskasvatuksen opettajana?
Vastaus: Ei.

Kysymys: Minulla ei ole kotimaastani työtodistuksia työurastani. Voinko hakea pelkästään yhteisten opintojen opettajaksi?
Vastaus: Hakija ei itse päätä, kumpaan ryhmään hän kuuluu. Ammatillisten aineiden opettajilla on työkokemusvaatimus ja työkokemus pitää todistaa todistuksilla.

Kysymys: Sopisiko OSU-hankkeen koulutus minulle? Olen saanut Opetushallituksen rinnastamispäätöksen, jossa sanotaan näin: ”Hakijan suorittamat korkeakouluopinnot rinnastetaan Suomessa suoritettaviin 60 opintopisteen laajuisiin varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin, jos hakija suorittaa suomalaisessa yliopistossa seuraavat täydentävät opinnot: 15–20 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot...”
Vastaus: Valitettavasti ei sovi. OPH ilmoittaa tuossa päätöksessään, että täydentävät opinnot on suoritettava yliopistossa. OSU-hankkeen koulutus on ammattikorkeakoulutusta eikä sen vuoksi tule kysymykseen.