Tutkinto-ohjelman esittely suomeksi

Sustainable Urban Development on Tampereen yliopiston uusi kestävän kaupunkikehityksen tutkinto-ohjelma, joka pyörähtää käyntiin vuoden 2020 syksyllä.

Hakuaika ohjelmaan: 8.-22.1.2020.

Taustaa

Kaupungistuminen on yksi vahvimmista globaaleista megatrendeistä. Vuoteen 2050 mennessä noin 2/3 maailman väestöstä tulee asumaan kaupungeissa. Valtaosa BKT:n lisäyksestä, innovaatioista, maailman patenteista, ja julkaisuista tehdään kaupungeissa, mutta myös niukkenevien luonnonvarojen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen, uuden talouden, työn jakamisen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen haasteet kohdataan kaupungeissa. Ei ole liioiteltua väittää, että kaupungit ovat maailman tulevaisuuden elinvoiman sekä kestävyyden kohtalonkysymys. Kestävän kehityksen uudenlaisille ratkaisuille on globaali tarve. Vaikka muutos on vasta alkuvaiheissaan, pohjoismaiset kaupungit ovat kestävien ratkaisujen edelläkävijöitä. Ratkaisut syntyvät usein eri tahojen (hallinto, yritykset, yliopistot, yhteisöt, asukkaat) välisessä uudenlaisessa yhteistyössä.

Tutkinto-ohjelma

Kestävän kaupunkikehityksen englanninkielinen kandidaatin tutkinto-ohjelma on uusi ajankohtainen kokonaisuus Tampereen yliopiston kansainvälisessä koulutustarjonnassa. Vastaavaa monitieteistä ja kaupunkikehityksen käytäntöihin kiinnittyvää kandidaattitason opetusta ei ole tarjolla suomalaisissa yliopistoissa. Nykyiset tutkinto-ohjelmat on tyypillisesti rakennettu yhden tai parhaimmillaan kahden tieteenalan ympärille, ja yhteydet käytännön toimijoihin eivät ole yhtä vahvat. Sustainable Urban Development tutkinto-ohjelma on tässä suhteessa sekä poikkeus, että uniikki mahdollisuus Suomen yliopistokentällä.

Sustainable Urban Development -tutkinto-ohjelma on monitieteinen, kolmen tiedekunnan yhteistyössä toteuttama ohjelma. Ohjelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, mutta se koostuu kolmesta opintosuunnasta: hallint0tieteet, tekniikka ja yhteiskuntatieteet. Ohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista sekä opintosuuntakohtaisista opinnoista. Kuhunkin opintosuuntaan on omat valintakriteerinsä ja niistä valmistutaan eri tutkintonimikkeillä, joko hallintotieteiden, tekniikan tai yhteiskuntatieteiden kandidaatteina. Lisäksi kullekin opintosuunnalle on tarjolla omat vaihtoehtonsa maisterivaiheessa. Kaikki tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat siis automaattisesti oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Mitä voin oppia?

Kandidaatin tutkinnon Sustainable Urban Development -ohjelmassa suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja merkityksen yhteiskunnassa. Koet olevasi osa muutosta ja pystyt voivasi vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin kaupunki kehitykseen sidoksissa oleviin teemoihin. Opit tunnistamaan keskeiset kaupunkien kestävään kehitykseen liittyvät toimijat, kysymykset, ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet. Opinto-ohjelmaan tavotteisiin kuuluu myös tieteellisen tiedontuottamisen perusperiaatteiden hallinta. Opit keräämään ja analysoimaan laajoja tietomääriä. Tavoite on itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa tuottaa ja soveltaa oppimaasi uutta tietoa. Opit hallitsemaan yhdyskuntatekniikan ja kaupunkitutkimuksen peruskäsitteistön ja tarkastelemaan tutkimustietoon nojaten kaupunkien kehitystä, suunnittelua ja rakennetta.  Opit itsenäisesti tuottamaan kaupunkikehittämisen projektitöitä ja toimimaan ryhmänjäsenenä ja yhteistyökumppanina eettisesti vastuullisella tavalla. Sustainable Urban Development tutkinto-ohjelma on ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen edellyttämät asiantuntijatiedot ja -taidot.

 

Lisää tietoa ohjelmasta alta löytyvästä linkistä:

Kaupunkien tulevaisuus vaatii asiantuntijoilta monitieteellistä otetta (tuni.fi)