TAOTAO-hanke käynnistyi

Nainen tanssii voimakkaan värillisen spottivalon edessä muodostaen silhuetin

TAOTAO-hanke saatiin käyntiin syksyllä 2022. Ensi töinä on muodostettu tapahtuma-alan toimijoista verkosto, jonka avustuksella on valmisteltu tapahtuma-alan täydennyskoulutuspaketti. Haku koulutukseen avautuu tammikuun 2023 alussa ja koulutus alkaa maaliskuun puolenvälin jälkeen. Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät tämän sivuston Hakijoille-osiosta.

Hankkeen rahoitus varmistui kesällä 2022. Tosin budjettia hieman leikattiin, joten aluksi jouduimme sopeuttamaan hankkeen pienempään budjettiin. Tämä onnistui pääosin karsimalla hallintokuluja ja yhdistelemällä joitakin työtehtäviä projektipäällikölle. Pidimme tärkeänä, että karsimme hankkeen keskeisestä sisällöstä eli täydennyskoulutuksesta mahdollisimman vähän.

Hallinnollisten kuvioiden jälkeen alkoi ripeä opetussuunnitelman (OPS) valmistelutyö. Valmistelussa oli useampi kierros, jossa ensin karkea OPS-runko vietiin verkoston laajaan lähetekeskusteluun. Sitten hanketyöntekijöiden toimesta suunnitelmaa tarkennettin, käytiin jälleen laaja keskustelu, siirryttiin pienryhmätyöskentelyyn ja palattiin lopuksi jälleen laajaan pyöreän Teams-pöydän ääreen. Lopputuloksena syntyi käypä opetussuunnitelma, joka varmasti vastaa tapahtuma-alan kentällä olevaan tarpeeseen. Ja jos ei vastaa, TAOTAO-hankkeessa on vielä mahdollisuus korjausliikkeeseen. Mutta näihin toimiin palataan tuonnempana. Nyt on tärkeä markkinoidan mainiota koulutusta kohderyhmille.

Teksi: Antti Haapio

Kuva: Yu-Hsuan Yao