Yhdessä kohti turvallisempaa maailmaa

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto. Tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää uusia ideoita, lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää turvallisuutta.

Klusteriin kuuluu oppi- ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä, viranomaisorganisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Olemme kohtaamispaikka tulevaisuuden turvallisuuden tekijöille.