Koulutus antaa ja nationalismi ottaa

Osallistuin kesäkuun lopussa Tel Avivissa tieteelliseen kasvatustieteelliseen konferenssiin. Israelilaiset kollegamme kutsuivat minut ja kollegani, professori Eero Ropon pitämään esitelmät yliopistofuusioista. Itse olen ollut keskeisessä roolissa paitsi Tampereen yliopistojen yhdistymisessä myös poliisioppilaitosten yhdistymisprosessissa reilut kymmenen vuotta sitten. Israelissa kaikki opettajakorkeakoulut fuusioidaan lähivuosina muiden yliopistojen kanssa. Eli toteutetaan se, mikä Suomessa tehtiin 45 vuotta sitten(!) Sikäläiset kollegat olivat äärimmäisen kiinnostuneita Suomen viimeaikaisista yliopistofuusioista; niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja sudenkuopista.

Kuten meillä, myös Israelissa kannettiin huolta fuusion vaikutuksista korkeakoulujen missioihin, arvoihin ja yleiseen eetokseen. Yhteistyökorkeakoulumme Kaye Academic College of Education sijaitsee Beer-Shevassa, joka on Negevin autiomaan suurin kaupunki. Opiskelijat ovat sekä juutalaisia että palestiinalaisia. Kaye Collegen professorit toivat esiin huolensa siitä, että vaarantaako fuusio heidän keskeisen arvonsa eli mahdollisuuden tarjota saman katon alla korkeakoulutusta sekä juutalaisille että alueen beduiineille.

Osallistuin yhteen sessioon, jossa käsiteltiin juuri palestiinalaisväestön suhdetta koulutukseen. Tutkijoiden pääviesti vaikutti olevan se, että palestiinalaiset lapset ja nuoret eivät usko kouluun instituutiona eivätkä itseensä oppijoina. Tutkijat pyrkivätkin löytämään keinoja, joilla voidaan parantaa oppilaiden käsitystä mahdollisuuksistaan ja siitä, mitä he voivat koulutuksen avulla saavuttaa. Pari puhujaa toi esiin, että naiset miehiä useammin tarttuvat koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja pystyvät sen avulla parantamaan asemaansa yhteiskunnassa.

Turvallisuus liittyi konferenssi teemoihin monilla tavoin. Yksi keynote puhujista, professori James A. Banks Washingtonin yliopistosta toi esiin huolensa nationalismin noususta, josta on olemassa monia esimerkkejä. Näkyvimmät näistä ovat Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja Britannian ero Euroopan Unionista. Nationalismi ajaa vähemmistöt kansalaisuuden, osallisuuden ja poliittisen toiminnan marginaaliin tai jopa ulkopuolelle. Tästä seuraa syrjäytymistä, mistä taas seuraa sosiaalisia ongelmia, vastakohtaisuuksia ja rikollisuutta. Banks sanoi, ymmärtävänsä nationalismin nousun, onhan se vastareaktio globalisaatiolle, joka monille ei ole antanut mitään tai on vienyt toimineentulomahdollisuudet. Nationalismi kuitenkin uhkaa turvallisuuttamme.

Monikulttuurisuutta käsitelleessä puheessaan Banks hyödynsi identiteetin käsitettä. Hän oli pohtinut omaa identiteettiään eri tilanteissa. Banks tunnusti omistavansa eurooppalaisen avoauton. Tankatessaan autoaan häneltä oli kysytty, että kenen autolla tämä on liikkeellä. Tämä oli esimerkki siitä, että miten kotipuolessa Yhdysvalloissa hän on identiteetiltään ennen muuta ’musta mies’. Britanniassa ollessaan hänen identiteettiään taas leimaa se, että hän on amerikkalainen.

Risto Honkonen,
Turvallisuusklusterin johtaja